Economische ontwikkeling

28 maart 2017 van 15:00 tot 18:00 uur

Bijeenkomst ‘Duurzame Energie op bedrijventerreinen’

Benieuwd wat duurzame energie uw bedrijf en bedrijventerrein kan opleveren? Meld u dan aan voor de bijeenkomst ‘Duurzame Energie op bedrijventerreinen’ van Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen.

Verschillende bedrijventerreinen in Nederland zijn al bezig te verduurzamen. Belangrijke beweegredenen hiervoor zijn bijvoorbeeld de wens een lagere energierekening te bewerkstelligen, verduurzaming van het terrein door groene energie of de wens energie zelf en lokaal op te wekken.

Wilt u weten welke stappen u kunt nemen, en wat die kunnen opleveren? Op 28 maart komen ondernemers en experts bij elkaar om plannen en ervaringen uit te wisselen. Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennis halen en delen aan de hand van bruikbare voorbeelden uit de praktijk. Dit maakt het mogelijk om zelf aan de slag te gaan of lopende initiatieven verder uit te werken. Ook wordt u geïnformeerd over subsidiemogelijkheden die er zijn. De bijeenkomst zal een interactief karakter hebben waar volop de ruimte is om van elkaar te leren en van gedachten te wisselen.

Programma

 • Inleiding
  Frans van der Beek, projectmanager PHB
 • Pitch BE+: 250 bedrijventerreinen energiepositief
  Frank Geerlings en Eric Hoekstra

Bedrijventerreinen Energiepositief oftewel BE+ is een stichting die zich bezighoudt met het verduurzamen van bedrijventerreinen in Nederland. Hun doel is om 250 bedrijventerreinen energiepositief en CO2neutraal te maken. Op dit moment doen al 12 bedrijventerreinen mee. BE+ wil de krachten bundelen om bedrijven te helpen om de duurzame weg naar de toekomst in te slaan. Hoe doen ze dat en wat kunnen ze voor u betekenen?

 • Pitch Saenz
  Edwin de Groot, voorzitter Saenz

Saenz is een stichting die in het leven is geroepen door de Commissie Duurzaamheid van de Bedrijvenvereniging Noorderveld-Molletjesveer in de gemeente Zaanstad. Het doel van de stichting is om als samenwerkingsverband van ondernemers op beide bedrijventerreinen het gebied duurzamer te maken. Concreet is de stichting bezig met het oprichten van een lokale energie maatschappij die duurzame energie wint.

 • Pitch Waarderpolder
  Stan Verstraete, projectleider Groene Connecties

Groene Connecties is een initiatief van Parkmanagement Waarderpolder. Het initiatief ondersteunt bedrijven bij het zelfstandig opwekken van duurzame energie en het uitwisselen ervan. Parkmanagement werkt hierbij samen met Zown, een dochteronderneming van Alliander, om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot zelfstandig opwekken en uitwisselen van duurzame energie per bedrijf.

 • Werksessies kennisdelen en plenaire terugkoppeling

In groepen wisselen we met elkaar van gedachten over de vraagstukken waar de pitchers tegenaan lopen, en de vragen die u heeft voor uw bedrijventerrein(en).

 • Hoe kan subsidie u helpen?
 • Afsluiting
 • Borrel

Datum
Dinsdag 28 maart, 15.00 – 17.00 uur
Ontvangst vanaf 14.30 uur
Borrel met hapjes van 17.00 – 18.00 uur

Locatie
Stadhuis Zaandam
Zaal: Raadszaal
Stadhuisplein 100
1506 MZ Zaandam

Aanmelden
Om de deelnemers voldoende ruimte te bieden om hun eigen ideeën en vraagstukken in te brengen in de werksessies, zijn er slechts 30 plaatsen beschikbaar. Meld u dus snel aan door een mail te sturen naar m.kleinlangenhorst@sadc.nl. U krijgt van te voren de routebeschrijving toegestuurd.