Samenwerking

6 juni 2017

BREIKERS Café i.s.m. Microsoft: arbeidsproductiviteit als ‘driver’ voor mobiliteitsbeleid

Microsoft werkt aan de doorontwikkeling van de visie op werken: van het nieuwe werken, naar het nieuwe netwerken. Bij deze visie past ook een vernieuwde visie op mobiliteit.

Microsoft ziet mobiliteit meer en meer als een randvoorwaarde om werk zo efficiënt mogelijk te doen. Vanuit die gedachte kan het verhogen van arbeidsproductiviteit meer dan nu het geval is ‘driver’ zijn voor mobiliteitsbeleid.

Microsoft verkent wat deze visies op werken en mobiliteit betekenen in de praktijk. Onder andere door een pilot te starten, waarbij medewerkers in plaats van hun leaseauto met een mobiliteitskaart diverse vervoersalternatieven kunnen inzetten, verwacht Microsoft inzicht te krijgen in het gedrag van medewerkers die productief willen zijn.

Tijdens dit inspiratiecafé deelt Microsoft zowel de visies als de eerste ervaringen in de pilot. Daarnaast nemen ook in dit café diverse andere werkgevers plaats aan de stamtafel om hun successen en dilemma’s te delen.

Meer informatie: www.wijzijnbreikers.nl