VEBAN

13 juni 2017 van 18:30 tot 22:00 uur

Diner bijeenkomst ruimtelijk-economische ontwikkeling

Zoals aangekondigd tijdens de voorjaarsvergadering organiseert VEBAN dit jaar een aantal inhoudelijke bijeenkomsten over de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Amsterdam-Noord.

Tijdens de bijeenkomsten wordt in klein gezelschap gedineerd en gesproken onder begeleiding van een gespreksleider. Het doel van de diners is om tot een overkoepelende VEBAN ruimtelijk-economische visie te komen. Een visie die als leidraad kan dienen voor gesprekken en activiteiten die Rob Post en het bestuur namens de ondernemers (uit)voeren.

Naast een gespreksleider zal er bij iedere tafel ook een verslaglegger aanwezig zijn om de input van de deelnemers vast te leggen. Het bestuur streeft ernaar u in de najaarsvergadering een eerste richting te kunnen presenteren van de uitkomsten.

Voorlopig zijn  de volgende drie data gepland:

  • Dinsdag 13 juni
  • Dinsdag 26 september
  • Dinsdag 17 oktober

Aan elke tafel is plaats voor 8 ondernemers. Naast de gespreksleider en de verslaglegger zal er uiteraard ook een vertegenwoordiging uit het VEBAN bestuur aanwezig zijn.

Deelnemen
Praat u graag mee? Laat het ons dan weten door een e-mail te sturen aan info@veban.nl. Voor het ontwikkelen van een breed gedragen visie is diversiteit belangrijk. Daarom kunnen wij uw plek vooraf niet garanderen. Uiteraard hopen wij zoveel mogelijk geïnteresseerden uit te kunnen nodigen, echter mocht er meer animo zijn dan plekken worden de deelnemers uitgekozen op basis van het afspiegelingsprincipe.

Eigen bijdrage
De vereniging verzorgt de organisatie van de diners, de gespreksleider en verslaglegging. Voor het eten en drinken vragen wij van de deelnemers een eigen bijdrage van €30,- excl. BTW per persoon.