Noord

13 april 2017 van 19:00 tot 21:00 uur

Inloopavond Parkeermaatregelen in Noord

Stadsdeel Noord heeft in juli 2016 een aantal avonden georganiseerd over wat er speelt op het gebied van parkeren in uw omgeving. In november 2016 is er een bijeenkomst geweest waar we met u, bewoners en ondernemers, hebben gekeken naar mogelijke oplossingen voor verschillende parkeervraagstukken. Wij hebben van veel betrokken bewoners en ondernemers tijdens deze avonden veel bruikbare informatie ontvangen. Daar zijn wij u heel dankbaar voor. Nu willen wij aan u vertellen wat wij met al uw informatie hebben gedaan.

Inloopavond
Wij nodigen u uit voor een inloopavond op donderdag 13 april tussen 19.00 en 21.00 uur in de burgerzaal van het Stadsloket (Stadsdeelhuis), Buikslotermeerplein 2000.

Wat kunt u zien en horen op deze avond:

  • Wat hebben wij de afgelopen tijd gedaan
  • Welke stadsdeelbrede maatregelen worden er (waar en waarom) genomen
  • De maatregelen per gebied
  • Een globale planning tot en met 1 januari 2018
  • De vaste thema’s waarop we blijven inzetten (fiets, openbaar vervoer en dergelijke)

Alle informatie die wij tijdens de inloopavond laten zien, kunt u downloaden:

Reageren
Als u niet naar de inloopavond kunt komen, maar wel een reactie wilt geven dan kan dat tot en met 20 april via dit reactieformulier.