VEBAN

16 november 2017 van 16:00 tot 19:00 uur

Najaarsvergadering & netwerkborrel

Graag nodigen wij u alvast van harte uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 16 november 2017. De vergadering is van 16.00 tot 17.00 uur en aansluitend is er een netwerkborrel tot 19.00 uur.

Het bestuur zal u tijdens de vergadering informeren over de laatste ontwikkelingen, ook zal de begroting voor 2018 aan bod komen. Voor u als lid ook de kans om vragen te stellen of ideeën in te brengen.

De agenda:

  • Opening
  • Mededelingen
  • Vaststellen notulen vorige vergadering (voorjaarsvergadering op 20 april 2017)
  • Visie economische ontwikkeling en belangenbehartiging
  • Voorstel wijziging contributiestaffel
  • Begroting 2018
  • Vooruitblik: events, website, onderzoek “Noord Index”
  • Rondvraag
  • Sluiting

De bijlagen kunt u downloaden via de onderstaande links:
– Bijlage 1: concept notulen voorjaarsvergadering
– Bijlage 2: economische visie
– Bijlage 3: voorstel contributie
– Bijlage 4: verwachting 2017 & begroting 2018

De vergadering en netwerkborrel zullen plaatsvinden bij het Friendship Sports Centre, een bijzondere plek in Amsterdam-Noord: het enige sportcentrum in Europa dat volledig is uitgerust voor kinderen en jongeren met een beperking.