Arbo Zorgvuldig

Arbo Zorgvuldig, voor een zorgvuldig arbo- en verzuimbeleid:
• uitvoeren van uw Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E’s)
• verzuimbeleid
• beleid op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn
• ongeval-analyse
• begeleiden van bezoek Inspectie SZW (voormalige arbeidsinspectie)
• werkplekonderzoek
• scholing
• projectleiding

Contactpersoon

mevrouw H. Koomans
info@arbozorgvuldig.nl
06-51014084