HISWA

HISWA Vereniging is de brancheorganisatie van de watersportindustrie. Bij HISWA Vereniging zijn circa 1.000 bedrijven aangesloten. Deze vertegenwoordigen tweederde van de omzet en werkgelegenheid in de sector. De activiteiten van HISWA Vereniging hebben grofweg een tweeledig doel: ondersteuning van onze leden bij hun bedrijfsvoering en collectieve belangenbehartiging met het oog op een gezond werkklimaat voor de watersportsector. HISWA, zorgeloos varen.

Contactpersoon

de heer G. Dijks
g.dijks@hiswa.nl