Wat kost een lidmaatschap

De jaarlijkse contributiebijdrage is afhankelijk van het type lidmaatschap. Het type lidmaatschap is gebaseerd op de bedrijfsgrootte, waarbij er wordt gekeken naar het totale aantal werkzame personen. Een lidmaatschap van VEBAN wordt aangegaan voor de periode van een kalenderjaar en behoudens opzegging, steeds stilzwijgend voor de periode van een jaar verlengd.

Onze contributiestaffel is als volgt opgebouwd:

Type/cat. Aantal werkzame personen* € (exclusief BTW)
A 1 – 2 275
B 3 – 4 395
C 5 – 24 550
D 25 – 49 800
E 50 – 124 1.240
F 125 – 249 2.170
G 250 en meer 3.650

Heeft u vragen over de lidmaatschapstypen neem dan contact op met het verenigingsbureau.

Fiscaal aftrekbaar
Een lidmaatschap van een ondernemersvereniging zoals VEBAN wordt door de belastingdienst gezien als bedrijfskosten (representatiekosten) en is dus volledig fiscaal aftrekbaar.

Lidmaatschap beëindigen
Opzeggingen moeten de vereniging schriftelijk (per brief of e-mail) minimaal een maand vóór het verstrijken van het kalenderjaar bereiken (uiterlijk 30 november).

Lidmaatschap scholen, verenigingen en stichtingen
Voor scholen, verengingen en niet-commerciële stichtingen hanteren wij bijzondere tarieven. U kunt in dit geval contact opnemen met ons via een mail aan info@veban.nl.

Inschrijven
Word nu lid >>

 

lidmaatschap
Inschrijven
Statuten en voorwaarden
Leden voor Leden