Noord

22 december 2015

De Klaprozenwegbrug over Zijkanaal 1 is met ingang van 12 januari 2016 voor lange tijd afgesloten voor voetgangers en fietsers.

Afsluiting brug Klaprozenweg voor fietsers en voetgangers

De brug wordt afgesloten vanwege de sloop van de huidige brug en de aanleg van een nieuwe brug. De afsluiting start een paar maanden eerder dan gepland en duurt tot het einde van het project. Naar verwachting is dat eind 2018.

In de bewonersbrief (PDF, 166 kB) leest u meer over de omleidingsroutes voor fietsers, de bereikbaarheid van de woonboten en de gewijzigde haltes van stads- en streekbussen.

Meer informatie of reageren?