Economische ontwikkeling

1 juni 2017

Bron: Metropoolregio Amsterdam, www.metropoolregioamsterdam.nl

Sterkste economische groei in Zaanstreek, Amsterdam en Noord-Holland

De trend van economische groei was in 2016 in vrijwel alle regio’s zichtbaar. Met 3,3 procent groeide de economie van de Zaanstreek het sterkst. Van de vier grote steden had Amsterdam met 3,0 procent de sterkste groei. Van de provincies groeide Noord-Holland groeide met 2,8 procent het hardst in 2016. De Nederlandse economie groeide in 2016 gemiddeld met 2,2 procent.

De regionale verschillen in economische groei waren beperkt in 2016. Met 3,3 procent groeide de economie van de Zaanstreek het sterkst. De voedingsmiddelenindustrie stimuleerde de economie van deze regio flink. De regio’s Delfzijl, Haarlemmermeer en Utrecht West groeiden ook sterk, met 2,9 procent. Regio Delfzijl had deze groei te danken aan de industrie, de regio Haarlemmermeer aan Schiphol. In Utrecht West kwam de groei vooral door de bouw.

Grote steden
Van de vier grote steden had Amsterdam met 3,0 procent de sterkste groei . Amsterdam profiteerde sterk van de groei van de verhuur en handel in onroerend goed in de hoofdstad. Den Haag had met 2,2 procent de kleinste groei. De matige groei van het openbaar bestuur droeg hier veel aan bij. Door krimp bij de financiële instellingen groeide de economie van de stad Utrecht met niet meer dan 2,3 procent in 2016. De economische groei van Rotterdam van 2,3 procent werd geremd door achteruitgang in vervoer en opslag.

Provincies
Noord-Holland groeide met 2,8 procent het hardst in 2016, gevolgd door Overijssel (2,6 procent) en Noord-Brabant (2,5 procent) . Deze laatste twee provincies dankten hun groei aan relatief omvangrijke industriesectoren. De economie van Noord-Holland werd geraakt door de slechte prestaties van de financiële sector. De provincie profiteerde tegelijkertijd van de sterke groei in de advisering, onderzoek en overige speciaal zakelijke dienstverlening, en vooral van de bovengemiddelde groei van de verhuur van en handel in onroerend goed.

Lees verder op de CBS-website >>