Belangenbehartiging

17 juni 2016

Parkeeragenda Stadsdeel Noord

Inmiddels is er door het stadsdeel een opzet gemaakt voor de aanpak van het bereikbaar blijven van Noord in de toekomst. Het stadsdeel heeft ervoor gekozen om niet te spreken van een nieuwe parkeernota maar om van een parkeer-/bereikbaarheidsagenda uit te gaan.

Voor de inhoud van deze agenda is gekozen voor een “open” strategie dit betekent dat aan alle partijen (bewoners en ondernemers) een eerste voorstel voorgelegd wordt en kunnen alle betrokkenen meepraten en beslissen over de invulling en uitvoering, waarbij zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met ieders belangen.

Deze eerste aanzet wordt eind juni, inmiddels zijn de data daarvoor vastgesteld (21, 23 en 28 juni) tijdens vrij toegankelijke bijeenkomsten georganiseerd door het stadsdeel, gepresenteerd aan de ondernemers en bewoners.
In de eerste opzet zijn suggesties voor aanpassingen bij de bekende knelpunten (Johan van Hasseltweg en Overhoeks) al opgenomen.

Voor alle knelpunten die gesignaleerd zijn en worden, zullen verschillende onderzoeken gedaan worden, zodat goed gefundeerd advies kan worden uitgebracht. De resultaten van deze onderzoeken zullen in transparantie met VEBAN en andere betrokkenen gedeeld worden.

De zomerperiode zal door het stadsdeel gebruikt worden om aanpassingen te doen in de in juni voorgestelde parkeer-/bereikbaarheidsagenda zodat in september de nieuwe versie opnieuw tijdens bijeenkomsten de resultaten daarvan gedeeld worden met de betrokkenen en belanghebbenden.

VEBAN heeft maandelijks overleg met het stadsdeel om de voortgang te bespreken en houdt zodoende de vinger aan de pols.

Bekijk hier >> het agenda-item van de bijeenkomsten over parkeren.