Noord

13 april 2017

Uitkomsten Leefbaarheidsonderzoek Noordzeekanaalgebied

In opdracht van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied heeft afgelopen zomer een groot leefbaarheidsonderzoek in het Noordzeekanaalgebied plaatsgevonden. 

Het gebied kenmerkt zich door de aanwezigheid van veel bedrijven in sectoren die van oudsher gerelateerd zijn aan de haven of die gevestigd zijn vanwege de haven en het achterland. Het gaat om handel, maakindustrie, en de dienstensector. De werkgevers en werknemers zijn een belangrijke groep ‘gebruikers’ binnen het NZKG, die ook betrokken zijn in het onderzoek. Het onderzoek is tevens onder de leden van VEBAN verspreid.

Wat is de invloed van de bedrijven in de industrie en havens op de leefbaarheid van de omgeving rond het Noordzeekanaal? De uitkomsten van dit onderzoek zijn nu bekend.

Respons
In het onderzoek zijn de ondernemers aangeschreven in de drie deelgebieden IJmond, Zaanstad en Amsterdam. Totaal zijn 2.800 werkgevers aangeschreven en er heeft een oproep in de pers gestaan. De response is echter laag gebleven. Totaal hebben 91 werkgevers en 96 werknemers gereageerd. Hiermee kan de steekproef niet als representatief beschouwd worden. Wel zijn deze reacties redelijk verspreid uit het hele NZKG komen. Een indicatie van hetgeen er speelt onder ondernemers en werk- nemers ten aanzien van leefbaarheid is daarmee wel te geven.

Tevreden
Meer dan de helft van de werknemers is tevreden met de werklocatie en een meerderheid (88%) van de geënquêteerde ondernemers is zeer tevreden met de gekozen locatie. Noemenswaardig is nog dat werknemers in Zaanstad hun werkplek het meest waarderen en ondernemers in Amsterdam en IJ- mond wat minder tevreden zijn met de gekozen locatie. De werklocaties worden vooral gewaardeerd om de goede bereikbaarheid met de auto en fiets. Er is vaak ook waardering voor het groen in de omgeving. De meeste werkenden kiezen voor een individueel vervoermiddel (auto of fiets) maar een functionerend alternatief (OV) lijkt vooral in Amsterdam (Westpoort) belangrijk te worden gevonden.

Overlast
Als het gaat om ervaren overlast heeft dit vooral betrekking op geur, geluid en trillingen van bedrijven in de nabijheid. Dit geldt bijvoorbeeld in Amsterdam, waar wellicht meespeelt dat hier meer bedrijven gevestigd zijn die zelf minder uitstoot veroorzaken. De hinder van verkeer speelt eveneens een relatief belangrijke rol. Er zijn ook klachten over parkeergelegenheid (vooral Amsterdam). Voor de deelnemende ondernemers geldt dat overlast maar voor een klein deel een reden is om ontevreden te zijn met de locatie en eventueel te willen verhuizen. Een reden om te verhuizen is veel vaker het gebrek aan ruimte voor bedrijfsuitbreiding. Van een grote wrijving tussen bedrijvigheid en wonen is weinig terug te vinden in dit onderzoek.

Bekijk het hele rapport ‘Leefbaarheid in het Noordzeekanaalgebied’ via deze link.