Economische ontwikkeling

15 augustus 2016

Aan de ondernemers van de omgeving Klaprozenweg

Verkeerssituatie Klaprozenweg/Langebrug

Het project Klaprozenweg staat vlak voor een nieuwe fase. Op 22 augustus a.s. wordt de nieuw aangelegde brug in gebruik genomen en gestart met het slopen van de Langebrug bij de Klaprozenweg (over Zijkanaal I). Na een zorgvuldige afweging is er besloten dat de verkeersregeling ter plekke ongewijzigd blijft. Wel worden enkele aanvullende maatregelen genomen voor fietsers en voetgangers. Met deze brief lichten wij de omleidingen en maatregelen verder aan u toe.

Smalle rijbaan beschikbaar
De omleidingen zoals deze de afgelopen maanden golden blijven van kracht. De brug blijft dus afgesloten voor voetgangers en fietsers. Het verschil is wel dat de ruimte voor OV en autoverkeer op de nieuwe brug veel smaller is dan voorheen. Dat betekent dat het dan nog onveiliger is om met de fiets of als voetganger de brug over te steken. Daarom willen wij u hierbij graag wijzen op de geldende omleidingen en alternatieven.

Met de fiets
De omleiding voor fietsers verloopt via de Kadoelenbrug of de Theo Fransmanbrug. Tussen de Floraweg en de MS van Riemsdijkweg is dit een omleiding van ongeveer anderhalve minuut. De verlichting op de fietsroute bij het NDSM terrein is aangepakt. Ook zijn beide routes opgenomen in de strooiroutes voor komende winter.

Te voet
Voor voetgangers is de bus een alternatief om de brug over te steken. Voor direct omwonenden zijn er gratis buskaartjes beschikbaar. Neem hiervoor contact op met de omgevingsmanager. Op dit moment zijn de dichtstbijzijnde bushaltes bij de Langebrug zijn de haltes bij Atatürk en de Polijsterweg.

Om de afstand van de woonboothaven naar de bushalte te verkleinen wordt de bushalte in de laatste week van september verplaatst naar de Klaprozenweg ter hoogte van Tennet. In beide rijrichtingen gaan drie GVB bussen (c.a. 12 bussen per uur per rijrichting) over de brug. De bushalte kan helaas niet eerder verplaatst worden. Pas wanneer de werkzaamheden aan de noordzijde van de Klaprozenweg gereed zijn is hier voldoende ruimte voor.

Met de auto
Voor autoverkeer is er geen wijziging ten opzichte van de huidige situatie. Autoverkeer wordt over de nieuwe brug geleid.

De werkzaamheden
Vanaf zondagavond 21 augustus 18.00 uur wordt de nieuwe situatie voorbereid. Deze werkzaamheden betreffen het verplaatsen van barriers, het aanbrengen markeringen, het verschuiven tijdelijke fiets- en voetganger oversteekplaats en het plaatsen van verkeersborden.

Scheepvaart
De technische installaties van de nieuwe brug moeten uitgebreid getest worden voordat de brug opengesteld en ingebruik genomen kan worden. Daarom is er van donderdag 18 augustus 2016 07:00uur tot maandag 22 augustus 2016 18:00 uur geen bediening van de Langebrug mogelijk.

Sloop oude brug
Maandag 22 augustus wordt er begonnen met de sloop van de oude brug. Sloopwerkzaamheden zullen naar verwachting plaatsvinden tot eind november en zullen hinder veroorzaken. Om stofoverlast zoveel mogelijk te beperken wordt er geregeld gesproeid. Waar dat enigszins kan wordt gekozen voor de meest geluidsarme methodes. Toch zullen delen van het slopen uitgevoerd moeten worden middels, het zogenaamde ‘prikken’, wat veel herrie maakt. Om de geluidsoverlast verder te beperken wordt gesloopt van maandag tot en met vrijdag, tussen 7.00 en 19.00 uur).

Meer informatie
Voor meer informatie over het werk aan de Klaprozenweg kunt u kijken op www.amsterdam.nl/klaprozenweg. Voor vragen, opmerkingen en klachten kunt u mailen naar klaprozenweg@amsterdam.nl, langskomen op het inloopspreekuur (elke dinsdag van 15.30 – 16.00 uur in de keet aan het Koppelingpad) of mij bellen via 06 2257 4630.