4 oktober 2016

Vervolgwerkzaamheden aan busbaan Cornelis Douwesweg

Maandag 3 oktober start de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de betonnen busbaan over de Klaprozenweg tot voorbij de kruising Stenendokweg – C. Douwesweg. Om ervoor te zorgen dat het verkeer ook tijdens de werkzaamheden in beide richtingen kan blijven rijden legt de aannemer in de eerste twee weken (3 – 16 oktober) een tijdelijke weg aan. Vanaf 16 oktober tot 2 december rijdt het verkeer over de tijdelijke rijbaan en kan de oude weg worden vervangen en de busbaan worden aangelegd. Tijdens het werk is de kruising Cornelis Douwesweg/Stenendokweg afgesloten. Na 2 december is de nieuwe betonnen busbaan uitgehard en het nieuwe asfalt gereed. Het verkeer kan dan over de nieuwe weg aan weerszijden van de busbaan rijden.

De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden. Overvloedige regen of plotselinge kou kan de planning nadelig beïnvloeden. Onder voorbehoud vinden de volgende werkzaamheden o- de volgende data plaats:

– Tussen 3 en 14 oktober: aanleg tijdelijke rijweg;
– 16 oktober: autoverkeer naar tijdelijke weg, start werk aan de oude weg;
– 17 oktober – medio november:verwijderen asfalt en kabels en leidingen aanbrengen
– 14 november – 2 december: storten nieuwe busbaan en nieuw asfalt aanbrengen
– 2 december: autoverkeer over nieuwe weg

• Met de auto
U kunt tijdens de werkzaamheden over de Cornelis Douwesweg stad in of stad uit blijven rijden.
De 2 rijstroken stad in/stad uit wordt samengevoegd tot een rijstrook aan de noordzijde van de Cornelis Douwesweg. . Het is niet mogelijk om vanaf de Cornelis Douwesweg linksaf te slaan naar de Stenendokweg. De kruising Stenendokweg/Cornelis Douwesweg is afgesloten.

• Vanaf het NDSM-terrein:
Er wordt een omleiding ingesteld via de TT Vasumweg- Hardwareweg – Kometensingel – Meteorenweg.

• Vanaf de A10:
Er wordt een omleiding ingesteld via de Kometensingel- Meteorenweg.

• Vanaf NDSM-terrein richting Klaprozenweg.
Vanaf 10-10-2016 is de kruising van Riemdijkweg – Klaprozenweg open. Vanaf de Van Riemsdijkweg wordt u naar de tijdelijke rijbaan geleid, conform de huidige situatie.

• Met de bus
Er komt een tijdelijke halte voor de bussen die stad in rijden. Deze tijdelijke halte komt ter hoogte van het fietstunneltje bij de Modemstraat /Meteorensingel. De bussen stad uit stoppen tijdelijk op de rijweg net voorbij de kruising Cornelis Douwesweg/Stenendokweg om passagiers in – en uit te laten stappen.

• Met de fiets en te voet
Te voet en met de fiets kunt u tijdens deze fase van de werkzaamheden de Klaprozenweg oversteken bij het Koppelingpad en de Van Riemsdijkweg (vanaf 10-10-2016). De oversteek bij de kruising bij de Stenendokweg – Cornelis Douwesweg is afgesloten. U wordt daar omgeleid via het fietstunneltje ter hoogte van de Modemstraat /Meteorensingel.

Meer informatie?
Voor meer informatie over het werk aan de Klaprozenweg kunt u kijken op www.amsterdam.nl/klaprozenweg. Voor vragen, opmerkingen en klachten kunt u mailen naar klaprozenweg@amsterdam.nl of mij bellen via 06 2257 4630. Via deze wegen kunnen we ook een afspraak maken.