Noord

18 januari 2016

Coöperatie CultuurTafel Noord is een samenwerking tussen alle culturele organisaties die Amsterdam-Noord rijk is.

Wat is de Coöperatie CultuurTafel Noord

De CultuurTafel was te gast op onze kerstborrel en brachten Koos van de Wasserette mee. Hij gaf in een hilarische speech zijn kijk op kunst en cultuur in de Stad en Amsterdam Noord.

Over de CultuurTafel
De CultuurTafel maakt zich sterk voor een bloeiend cultureel leven in het spannendste stukje van Amsterdam. Samen bereiken de leden niet alleen een brede doorsnee van inwoners van Noord, maar ook bezoekers van buiten Noord. Het aanbod van de leden zorgt dat mensen zich hier thuis voelen en iets beleven wat zij spannend, leuk en inspirerend vinden.

De CultuurTafel bestaat uit organisaties van alle kunstdisciplines: dans, muziek, film, beeldende kunst, kunstopleidingen, podia en broedplaatsen. Er heerst een open en nieuwsgierige sfeer naar elkaar en iedereen voelt de noodzaak elkaar te leren kennen, van elkaar te leren, op elkaar af te stemmen en gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Om deze sterke band tussen de culturele organisaties te bestendigen is er gezamenlijk een coöperatie opgericht om daarmee het culturele aanbod van Noord nog sterker op de kaart te zetten. Daartoe is onder andere de Noordagenda ontwikkeld om alle bezoekers van Noord te informeren over wat er cultureel te beleven valt in Noord. Ook op inhoudelijk gebied wordt er samengewerkt onder andere binnen het Noorderparkfestival en het festival Winters Binnen.

Op cultureel gebied is Amsterdam-Noord zich de laatste jaren enorm aan het ontwikkelen. Was dit stadsdeel er vooral om te wonen en te werken, nu zie je steeds meer mensen die het gaan ontdekken als een nieuw en spannend uitgaansgebied. Dat is goed voor het stadsdeel, voor de mensen, voor de bedrijven en voor de sfeer. Cultuur heeft enorm bijgedragen aan deze ontwikkeling van dit deel van de stad en juist deze waarde van cultuur wil de CultuurTafel uitdragen en waarborgen. Onze samenwerking leidt tot nieuwe ideeën en krachtige coalities, waarbij groot wordt ingezet, zonder het oog voor het kleine kwetsbare te verliezen.

De Cultuurtafel speelt ook een rol voor de hele Noordse culturele sector. Het is een loket waar overheid, bedrijven, grote evenementen makkelijk toegang toe hebben om de hele sector in een keer te bereiken.

Bekijk ook
– Leden Cultuurtafel
– Speech Koos van de Wasserette