Vooruitgang stimuleren

VEBAN stimuleert de economische ontwikkeling van Amsterdam Noord, door middel van het bevorderen van een vruchtbaar vestigingsklimaat, door een invloedrijk dialoog in het bestuurlijk veld en de politieke arena. VEBAN wil haar achterban op structurele wijze informeren, zodat kansen voor ondernemers zichtbaar en verzilverd kunnen worden.

Nieuws
Bekijk hier >> het nieuws over economische ontwikkeling.

Belangenbehartiging
Verbinding
Bestuur & verenigingsbureau
Over veban
Veban & co
Samenwerking
Sponsoring