Voor alle ondernemers

VEBAN is al 60 jaar actief in het verbinden van ondernemers in Amsterdam Noord. Opgericht in 1955 door zes industriële bedrijven gevestigd in het havengebied: Albemarle (toenmalig Ketjen), Shell, ADM, NDSM, Draka en Stork. Zij richtten samen de VEreniging van Bedrijven in Amsterdam Noord op: VEBAN. De jaren daarna ging VEBAN uitbreiden en voegden zich steeds meer kleine en middelgrote bedrijven bij de vereniging. Door de groei is VEBAN steeds verder gaan professionaliseren.

De professionalisering van VEBAN, heeft samen met de economische groei van Amsterdam Noord en de fusie met Veban&Co gezorgd voor nog meer toename in het ledenaantal. Inmiddels telt VEBAN bijna 400 leden.

VEBAN is vandaag de dag een actieve vereniging en net als Amsterdam Noord nog altijd volop in ontwikkeling. De focus ligt op het kwalitatief verbinden van ondernemers, met als doel: collectieve belangenbehartiging en netwerkmogelijkheden creëren. De doelstellingen van VEBAN zijn te scharen onder drie pijlers: verbinding, belangenbehartiging en economische ontwikkeling.

VEBAN is een vereniging voor en door leden. Het bestuur van VEBAN bestaat dan ook uit een afvaardiging van leden. Samen met het verenigingsbureau zetten zij zich dagelijks in voor de doelstellingen.

Belangenbehartiging
Economische ontwikkeling
Verbinding
Bestuur & verenigingsbureau
Veban & co
Samenwerking
Sponsoring