Samen sterk

 

Convenant VEBAN/ORAM/VAZO

Logo-VOV-DEF300In mei 2013 heeft VEBAN de samenwerking met Oram en Vazo geformaliseerd in een convenant. De wens om op het gebied van belangenbehartiging en netwerkbijeenkomsten intensiever te gaan samenwerken is een uitdrukkelijke wens van de leden. Door de nieuwe inrichting van het bestuurlijk stelsel in de stad, waardoor stadsdeelbesturen minder expliciete zeggenschap hebben en de beslissingen in de Stopera worden genomen, is het belangrijk om stadsdeel overstijgende issues gezamenlijk met de andere ondernemersverenigingen op te pakken. Ook de laagdrempelige mogelijkheid voor de leden om in contact te komen met de leden van de drie ondernemersverenigingen tijdens de gezamenlijke events zorgt ervoor dat de economische ontwikkeling binnen Amsterdam gestimuleerd wordt.

Winkeliersvereniging Banne Centrum

banne centrum

Als winkeliersvereniging kunnen winkeliers van winkelgebieden in Amsterdam Noord een collectief lidmaatschap aangaan bij VEBAN. De leden van de winkeliersvereniging kunnen via hun bestuur gebruik maken van de diensten die VEBAN ter beschikking stelt. Indien gewenst kan VEBAN samen met haar aangesloten winkeliersverenigingen optrekken op het gebied van belangenbehartiging en economische ontwikkeling.


Beheergroepen Cornelis Douwes/Nieuwendammerham-Hamerstraat/Buiksloterham
Binnen Amsterdam-Noord zijn drie beheergroepen actief. In deze beheergroepen, die als doelstelling hebben dat de bedrijven terreinen schoon, heel en veilig zijn, zijn ondernemers, het stadsdeel, de brandweer en politie vertegenwoordigd. Leden van de beheergroep komen gemiddeld 4 keer per jaar bijeen om issues die spelen binnen de bedrijventerreinen met elkaar te bespreken om vervolgens actie te ondernemen.

Als u in contact wil komen met een van de beheergroepen kan VEBAN u hierbij helpen.
Klik hier voor de lijst met inzittenden.

 

Belangenbehartiging
Economische ontwikkeling
Verbinding
Bestuur & verenigingsbureau
Over veban
Veban & co
Sponsoring