Creatieven verenigd

VEBAN & Co is opgestart in 2010 door drie ondernemers uit Amsterdam Noord. Zij hebben een onafhankelijke vereniging opgericht voor kleine, creatieve ondernemers en wilde bieden wat VEBAN toendertijd in haar aanbod miste: een makkelijke toegankelijke vereniging, met lage contributie en de focus op netwerken. VEBAN & Co is opgericht met het idee om zich op den duur bij VEBAN te voegen, vandaar dat zij ook de naam van VEBAN geleend heeft.

De letters CO van Veban & CO staan voor Creatieve Ondernemers. De creatieve industrie is een verzamelnaam voor de beroepen en bedrijfstypen gericht op de exploitatie van kunstzinnigheid en intellectueel eigendom, sectoren als beeldende kunst, ambachten, muziek, reclame, vormgeving en softwareontwikkeling. De creatieve industrie is als economische sector ontstaan tussen de traditionele sectoren van de economie (landbouw, industrie en dienstverlening) en de cultuursector.

De laatste jaren is deze sector flink gegroeid en heeft tegenwoordig een omvang als de bouw, het onderwijs of de gezondheidszorg. De creatieve bedrijven zijn te verdelen in categorieƫn van klein tot groot en zijn sterk in opkomst. Voor deze doelgroep was het van belang dat zij zich gingen verenigen. Fuseren met de VEBAN was een logische stap.

 

Belangenbehartiging
Economische ontwikkeling
Verbinding
Bestuur & verenigingsbureau
Over veban
Samenwerking
Sponsoring