Samenwerking

28 november 2017

Beheergroepvergadering Cornelis Douwes / NDSM

Binnen Amsterdam-Noord zijn er beheergroepen actief. De beheergroepen gaan over schoon-, heel- en veiligheid en gebiedsontwikkeling en bestaan uit ondernemers, het stadsdeel, de brandweer en politie.

Leden van de beheergroep komen gemiddeld 3 keer per jaar bijeen om issues die spelen binnen de bedrijventerreinen met elkaar te bespreken en waar nodig actie te ondernemen.

Heeft u interesse om een bijeenkomst van de beheergroep in het Cornelis Douwes gebied te bezoeken? Neem dan contact op met Anneriek Verhoef. Stuur een e-mail naar info@viavi.nl.