Noord

17 april 2018 van 16:00 tot 19:00 uur

Team Buurtvisie: bijeenkomst Buiksloterham

Dinsdag 17 april organiseert Team Buurtvisie Buiksloterham een buurtbijeenkomst voor ondernemers en bedrijven in de Buiksloterham. Ook leden van VEBAN zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Op deze bijeenkomst staat onderstaande vraag centraal: “Wat zou er volgens u in een visie voor de Buiksloterham moeten staan?” Het plan is om ter plekke in kleinere groepen uit te splitsen om onderwerpen uitgebreider te bespreken met diegenen die interesse hebben in specifieke onderwerpen die u als ondernemer en bedrijf raken.

Over Buurtvisie
Wij zijn een groep buurtbewoners en ondernemers, actief onder de naam Buurtvisie. We hebben eerder een bijeenkomst in de buurt gehouden rondom deze vraag, waar vooral bewoners op af kwamen. Omdat de combinatie van wonen en werken zo sterk is in deze buurt, vinden we dat we niet zonder de mening en input van ondernemers kunnen. Daarom organiseren we deze bijeenkomst speciaal voor ondernemers, op een gunstigere tijd voor mensen die een bedrijf leiden.

Omdat de Buiksloterham volop in ontwikkeling is, en er van alle kanten visies op onze buurt worden gevormd, vinden wij het nodig om namens ondernemers en bewoners uit de buurt ook input te leveren.

Buurtvisie werkt niet in opdracht van de gemeente en is een onafhankelijke partij. We hebben wel contact met de gemeente, en leveren de informatie die wij ophalen bij de gemeente aan, ter ondersteuning van de nieuwe gebiedsvisie die op dit moment gemaakt wordt. Voor de financiering en facilitatie van deze bijeenkomst werken we samen met Stadslab en het Stimuleringsfonds voor de Creatieve industrie. Het doel van de bijeenkomst is het beantwoorden van de hoofdvraag op diverse manieren, door de verschillende ideeën van de deelnemers in kaart te brengen volgens het principe van Open Space Technology.

Programma
16:00 Inloop
16:30 Start
19:00 Einde

Locatie
Hollandse Nieuwe
Papaverweg 48

Aanmelden
via deze link >>

Graag tot ziens namens,

Team Buurtvisie
John Zondag, Leo Goetstouwers, Famke Grootswagers, Peter Dortwegt en Annabel Aardenburg