Noord

22 februari 2018 van 16:00 tot 18:45 uur

Bijeenkomst ‘Kansen voor economische ontwikkelingen’

Amsterdam Noord ontwikkelt zich in een snel tempo. Langs de hele Noordelijke IJ-oever, de Klaprozenweg, omgeving Mosplein en het gebied rondom het Buikslotermeerplein zijn grootschalige gebiedsontwikkelingen. De groei van het aantal inwoners, de verandering van bedrijventerreinen naar gemengde gebieden en het gunstige economische klimaat leiden tot nieuwe kansen en uitdagingen voor ondernemers.

Het bestuur van stadsdeel Noord nodigt ondernemers uit om met collega-ondernemers en vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam hierover in gesprek te gaan. Aan wat voor nieuwe detailhandel en horeca is behoefte? Kan er ruimte blijven voor grote industriële en makende bedrijven? Biedt toerisme nieuwe kansen? Hoe kan de samenwerking tussen bedrijfsleven en de Gemeente verbeterd worden? Kortom, een veelheid aan vragen.

Het doel van de bijeenkomst is tweeledig: informatie delen over de grote gebiedsontwikkelingen in Amsterdam Noord en ideeën, wensen en knelpunten bij ondernemers ophalen. Dit laatste doen we door de ronde tafelgesprekken te houden per gebied. De ronde tafelgesprekken gaan zowel over thema’s (bijv. uitbreiding detailhandel, mengen werken en wonen) als over het proces (hoe gaan ondernemers en Gemeente in de komende tijd verder met elkaar in gesprek).

Waar
Kromhouthal
Gedempt Hamerkanaal 231
1021 KP Amsterdam

Programma
16.00- 16.30 uur: Inloop
16.30 – 16.35 uur: Welkom door Coby van Berkum
16.35 – 17.30 uur: Presentaties
17.30 – 17.40 uur: Korte pauze
17.40 – 18.20 uur: Ronde tafelgesprekken per gebied
18.20 – 18.30 uur: Plenaire terugkoppeling van de ronde tafelgesprekken
18.30 – 18.40 uur: Afsluiting door Coby van Berkum
18.40 – 19.30 uur: Borrel met hapjes

Aanmelden
U kunt zich tot uiterlijk 15 februari 2018 aanmelden via kanseneconomie@amsterdam.nl met vermelding van uw emailadres en het gebied waar u gevestigd bent. U kunt kiezen uit de gebieden:

  • Overhoeks
  • Buiksloterham
  • NDSM
  • Cornelis Douwesterrein
  • Klaprozenweg
  • Vogelbuurt/IJplein/Hamerstraatgebied/Gemboterrein/Oranjewerf
  • Landelijk Noord
  • Centrumgebied Amsterdam Noord en omgeving
  • Oostzanerwerf/Kadoelen/Tuindorp Oostzaan/Banne
  • Tuindorp Nieuwendam/Werengouw/Blauwezand/Schellingwoude

Kunt u niet aanwezig zijn, maar u wilt wel uw mening geven of betrokken blijven? Stuur dan uw emailadres en uw reactie naar kanseneconomie@amsterdam.nl.