Noord

24 april 2018 van 19:00 tot 22:00 uur

Bijeenkomsten inpassing Javabrug over het IJ

Amsterdam bereidt zich voor op de sprong over het IJ. De Javabrug verbindt straks de Kop van Java-eiland en het Hamerkwartier met elkaar. Een brug op een markante plek in de stad, waar in 2030 dagelijks tussen de 20.000 en 30.000 fietsers en voetgangers gebruik van gaan maken.

Zes mogelijke inpassingsvarianten
Voor de inpassing van de brug in de omgeving zijn zes mogelijke varianten uitgewerkt. Deze varianten verschillen in ligging, aanloop en aanlandplek. Daarover gaan we graag we met u in gesprek. Om te horen wat u van deze varianten vindt, wat u aanspreekt of wat u graag anders ziet.

Bijeenkomsten
U bent van harte welkom op een van de bijeenkomsten in de stad:

  • Maandag 23 april (Oostzijde) van 19.00 tot 22.00 uur bij Pakhuis de Zwijger
  • Dinsdag 24 april (Noordzijde) van 19.00 tot 22.00 uur bij de Kromhouthal

Aanmelden
Hiervoor dient u zich aan te melden via  amsterdam.nl/javabrug.

Online reageren
Bent u niet in de gelegenheid om de bijeenkomst bij te wonen? Dan kunt u ook online reageren. Van 23 april tot en met 18 mei 2018 is er op amsterdam.nl/javabrug een vragenlijst beschikbaar. De varianten voor de brug zullen ook op deze website worden geplaatst. Hier kunt u ook later het verslag van de avonden terug vinden.

Het projectteam onderzoekt ook voor de volgende fase de architectonische en stedenbouwkundige uitgangspunten voor de brug. Bij de uitwerking van het ontwerp voor de brug wordt ook rekening gehouden met de scheepvaart op het IJ.

Besluitvorming Javabrug
Eind dit jaar beslissen college van B&W en gemeenteraad over de precieze locatie. Voor die tijd organiseren wij nog een informatieavond.
Pas daarna, in 2019, neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de komst van de brug, en stelt zij geld beschikbaar voor de bouw. Tegen die tijd kunt u uiteraard ook uw mening kenbaar maken. Naar verwachting is de Javabrug in 2025 gereed.

Meer info
Sprong over het IJ: snel, gemakkelijk en veilig naar de overkant.
De stad groeit in hoog tempo op beide oevers aan het IJ. Steeds meer mensen nemen dagelijks de pont. Om de oversteek structureel te verbeteren, stemde de gemeenteraad op 20 juli 2017 in met het voorkeursbesluit Sprong over het IJ. Een combinatie van vijf maatregelen: meer en grotere veren, een fiets/voetgangersbrug over het IJ en het Noordhollandsch Kanaal, een metrostation Sixhaven en een voetgangerstunnel onder het IJ. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op amsterdam.nl/sprongoverhetij.