12 juli 2018 van 18:00 tot 20:00 uur

Mobiliteit in Buiksloterham

Sinds zondag 1 juli ’18 is er ook in de Buiksloterham betaald parkeren, er komen steeds minder parkeerplaatsen per woning en steeds meer mensen wonen en werken in de Buiksloterham: wat nu?

Na verschillende gesprekken met bewoners en ondernemers over mobiliteit in Buiksloterham, lijkt het delen van vervoersmiddelen een kansrijk plan. Maar hoe?

Bewoners en ondernemers zijn van harte welkom op 12 juli om 18.00 uur bij Stichting Stadslab om het te hebben over de manieren waarop dat zou kunnen werken. Het gaat erom wat de bewoners en ondernemers willen. Aan welke vervoersmiddelen bestaat de behoefte, moeten de geconcentreerd of juist verspreid worden, wat zijn redelijke kosten, verdient commercieel de voorkeur boven peer-to-peer of juist andersom? Waar kunnen deelauto’s staan, waar kunnen bedrijven en bewoners gezamenlijk gebruik van maken?

Er wordt gezorgd voor een uitleg van experts over de mobiliteitskaart en over deelsystemen. Ondernemers op de NDSM denken ook mee. Als er één (of meer) oplossingen met draagvlak bestaan, worden die ook daadwerkelijk ingevoerd.

Aanmelden? Dat kan door een mail te sturen naar: info@buiksloterham.nl

Stichting Stadslab Circulair Buiksloterham, Papaverweg 48.