Noord

29 mei 2018 van 19:30 tot 22:00 uur

Participatiebijeenkomsten Buiksloterham

De gemeente nodigt iedereen die woont, werkt of anderszins verblijft in Buiksloterham en/of zich betrokken voelt bij de ontwikkeling, uit voor twee participatiebijeenkomsten.

Buiksloterham verandert. Veel partijen zien mogelijkheden om het gebied te ontwikkelen.De huidige ondernemers en bewoners zien kansen, maar ook bedreigingen. De gemeente werkt aan aanpassing en aanvulling van bestaande plannen. Initiatiefnemers in Buiksloterham werken aan visies uit de buurt. We willen alle betrokkenen informeren over de stappen die de gemeente moet volgen en zoveel mogelijk ideeën, adviezen en initiatieven daarin meenemen.

Tijdstip en locatie

  • Maandag 14 mei, 19:30 – 22.00 uur, CASCO, Asterweg 22.
  • Dinsdag 29 mei, 19:30 – 22.00 uur, CASCO, Asterweg 22.

Wat gaan we doen?
Maandag 14 mei: presentaties buurtvisies en gemeente en vragen/gesprek daarover; brainstorm over welke onderwerpen nader gesprek vereisen, vooruitblik op volgende bijeenkomst.
Dinsdag 29 mei: vervolg op 14 mei, gesprekken aan thematafels en plenaire terugkoppeling.

Wat gebeurt er met de uitkomsten van de participatie?
De gemeente koppelt in het officiele inspraaktraject, dat volgt op de participatie, terug hoe ze de uitkomsten uit de participatie heeft verwerkt in de plannen. U kunt in dit inspraaktraject uw mening geven over hoe de gemeente de uitkomsten heeft verwerkt.

Aanmelden
Via deze link