Samenwerking

15 maart 2018 van 15:30 tot 19:30 uur

Rabobank MKB Lenteborrel 2018

VEBAN leden zijn van harte uitgenodigd voor de Rabobank MKB Lenteborrel 2018 – Amsterdam: centrum van ambachtseconomie! – op donderdag 15 maart 2018.

Dit jaar in het teken van de Amsterdamse ambachten. Ben jij iemand die kiest voor kwaliteit in plaats van een massaproduct? Kies jij voor een speciaalzaak en kwaliteit? Of struin je gemakshalve naar een supermarkt? De stad Amsterdam barst van het ambachtelijke ondernemerschap en floreert als nooit te voor.

De locatie is dit jaar De Hallen Studio’s: hét uithangbord voor ondernemers die actief zijn in de ambachtseconomie. Regionaal economisch onderzoeker Frits Oevering (RaboResearch – Economisch Onderzoek) verschaft ons een doorkijkje naar de ontwikkelingen van deze sector en maakt duidelijk hoe de stad Amsterdam meerwaarde kan creëren in een turbulente wereld. We sluiten af met glimlach en een ambachtelijke netwerkborrel.

Programma
15:30 uur: Netwerktafels (optioneel, o.b.v. registratie)
Partners MKB Amsterdam (+/- 10) voeren ronde tafelgesprekken met ondernemers over uiteenlopende onderwerpen. 

Voorafgaand aan het plenaire programma worden themasessies georganiseerd aan netwerktafels. Je maakt kennis met collega-ondernemers en gaat in informele setting in gesprek over een bepaald onderwerp. Na aanmelding voor de Lenteborrel ontvang je een separate uitnodiging voor de netwerktafels en kun je een onderwerp kiezen. Dit is een vrijwillige extra optie en staat los van het verdere programma.

16:30 uur: Ontvangst plenair programma
17.00 uur: Opening door dagvoorzitter Bart Drenth, voorzitter MKB-Amsterdam
17:15 uur: Amsterdam: centrum van ambachtseconomie, door Frits Oevering, RaboReseach Nederland
17:50 uur: Inspiratiespreker Jaap Bressers
18:15 uur: Netwerkborrel
19:30 uur: Einde

Aanmelden
U kunt zich voor dit evenement aanmelden via deze link.
Voor vragen of opmerkingen kunt u het beste contact opnemen met de organisator MKB Amsterdam. Bezoek de website van MKB Amsterdam voor meer informatie.