Noord

22 juni 2018 van 13:30 tot 17:00 uur

WeMakeThe.City Gebiedsmeetup Buiksloterham

Houdt circulaire gebiedsontwikkeling stand in de huidige bouwwoede?

De ontwikkeling van de Ceuvel heeft in 2014 aanzet gegeven tot het gezamenlijk schrijven van het onderzoek naar Circulair Buiksloterham, met als uitkomst een gezamenlijke visie en manifest. Uit deze gezamenlijke afspraak zijn ook concrete resultaten gekomen, waaronder: de circulaire ontwikkeling van diverse kavels in BSH, de bouw van een decentrale sanitatie faciliteit van Waternet, en de aanzet tot een wijkbreed ‘smart grid’ door Alliander en Spectral.

Amsterdam is nu sterk in ontwikkeling en overal wordt enorm snel gebouwd. In Buiksloterham werd in het midden van de crisis de visie geformuleerd voor een circulair stadslab. Nu moet er gekeken worden hoe we een duurzame en inclusieve samenleving vorm gaan geven en gehoor gegeven kan worden aan de ambities van de productieve stad. Circulair Buiksloterham is de ideale context om te kijken naar nieuwe vormen van samenwerking en co-design waar de kennis en expertise van alle belanghebbende worden meegenomen in een nieuwe vorm van stedelijke ontwikkeling.

Maakbaar Noord: Circulair Papaverdriehoek
In deze gebiedsmeetup zoomen we in op de Papaverdriehoek. Een interessant gebied in Buiksloterham waar makers en reperateurs de straat delen met woningen, horeca en de duurzame broedplaats De Ceuvel. Dit gebied gaat in de aankomende jaren enorm veranderen. Kunnen we de circulaire gebiedsambities waarmaken, en zal er een mooie mix kunnen komen tussen wonen en werken? En op welke wijze zouden de betrokken burgers, ondernemers, ontwikkelaars en gemeente met elkaar dit proces aan moeten gaan? Deze twee vragen staan centraal tijdens deze stadsexpeditie en zullen beantwoord worden in gesprek met buurtbewoners, lokale makers en experts.

Programma

 • Tour over De Ceuvel
 • Circulaire gebiedsontwikkeling
  Eva Gladek (Metabolic) | Wat is circulaire gebiedsontwikkeling?
  Saskia Müller (Circulair Buiksloterham) | Ambities
  Renate Heppener (Gemeente Amsterdam) | Stand van zaken
 • De Papaverdriehoek
  Alessandro Macaluso & Giovanni Lavanna (Europan) | Makers Neighborhourhood: alternatieve visie op het gebied
 • WeMakeThe.City
  Lokale ondernemers, bewoners en deelnemers aan het woord met o.a. John Zondag (Buurtvisie) en Chandar van der Zande (De Ceuvel)
 • Borrel bij De Ceuvel

Locatie: WDSTCK, Amsterdam Noord

Ga voor meer informatie naar Wemakethe.city