Hamerkwartier

Een autoluwe wijk met 6700 woningen

Een autoluwe wijk met 6.700 woningen waar bewoners een rondje hardlopen langs de Meeuwenlaan, Johan van Hasseltweg en de IJ-oevers tot aan IJpontplein. Dat heeft de gemeente Amsterdam voor ogen met het Hamerkwartier. Met ook ruimte voor ondernemers. Het industriële karakter van de wijk moet behouden blijven met een mix van 2/3 wonen en 1/3 werken. In de ontwerpplannen zijn ook bedrijfsloodsen opgenomen. Uiteindelijk zal het aantal werkenden in het Hamerkwartier verdubbelen tot 5.000 mensen.

Samenvatting projectnota Hamerkwartier

Inspraakreactie

In december 2017 heeft VEBAN in een inspraakreactie haar zorgen geuit over de plannen die de gemeente voor het Hamerkwartier heeft.

De eerste aanbeveling naar de gemeente: houd het Hamerkwartier bereikbaar. Nu al staan er files bij het kruispunt Johan van Hasseltweg/Meeuwenlaan. Hoe moet dit als hier duizenden mensen komen wonen, vraagt VEBAN zich af. Laat een tweede ontsluiting van het Hamerkwartier richting A10 daarom nu al onderzoeken.

Een tweede aanbeveling van de VEBAN: zorg voor een contactpersoon bij de projectgroep Hamerkwartier waar ondernemers terecht kunnen voor vragen over de toekomst voor hun bedrijf. Goede informatie is cruciaal voor bedrijven. Zo kunnen zij de juiste afwegingen maken voor de toekomst.

En tot slot: bied een alternatief voor bedrijven als zij niet meer kunnen blijven in het Hamerkwartier. Wijs een andere plek aan waar wel ruimte is voor industrie.

Officiële documenten Hamerkwartier

  • DOCUMENT – Inspraakreactie VEBAN, december 2017
  • DOCUMENT – Samenvatting VEBAN voor inspraak Projectnota Hamerkwartier, november 2017
  • LINK – Projectnota voor inspraak Hamerkwartier november 2017