Bijeenkomst ondernemers Buiksloterham

17 april

De Buiksloterham is snel aan het veranderen. Dat biedt kansen maar het roept ook vragen op over de plaats van bedrijven. Als mede-ondernemers in het gebied willen we jullie vragen mee te denken over onze positie in de toekomst in de nieuwe Buiksloterham.

De gemeente, hebben we gemerkt, is benieuwd hoe we erover denken en wil daarmee rekening houden. Omdat er een nieuw Investeringsbesluit (met spelregels voor de herinrichting van het gebied) aankomt, is het zaak hier nu snel werk van te maken.

Het gaat ons om twee zaken:

  • De positie en behoeften van bestaande bedrijven in het gebied die respect verdienen.

Hoe brengen we de posities in kaart, met inbegrip van wat als belemmerend wordt ervaren aan de nieuwe ontwikkelingen en wat nodig is voor behoud en versterking.

  • Opties voor meer circulaire bedrijvigheid voor bestaande en nieuwe bedrijven.

Welke keuzes kunnen wij als bedrijven onderling kunnen maken om onszelf te versterken èn iets toe te voegen aan het gebied op basis van circulariteit. Willen we samenwerken, investeren, vooroplopen? Met wie? Waar zit de win-win?

Wij organiseren een eerste bijeenkomst voor inventarisatie en om vragen en ideeën te groeperen voor verdere actie. Daarbij zullen de gemeente en de Veban in ieder geval vertegenwoordigd zijn. De gemeente heeft al laten weten na een eerste bijeenkomst verder te willen beraadslagen over de onderwerpen die worden opgebracht. Doel is een nieuw investeringsbesluit met respect voor bestaande belangen en ruimte voor uitwerking van goede, nieuwe plannen.

Je bent welkom op 17 april van 17.30 tot 19.30 uur, inloop vanaf 17.00 uur. Wij zorgen voor een actief programma dat inbreng van iedereen garandeert. Met het oog daarop is het nuttig te weten hoeveel mensen er zullen komen.

Geef je alsjeblieft op bij Saskia Müller (Stadslab Buiksloterham Circulair) via info@buiksloterham.nl. Je hoort zo snel mogelijk de locatie van de bijeenkomst.