Bijeenkomst Zon op Cornelis Douwes

07 juli

U bent van harte uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst van de gemeente Amsterdam, over zonnepanelen op het Cornelis Douwes terrein. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 7 juli van 15.30 – 18.00 uur bij Fiction Factory. Tijdens deze middag wordt u meegenomen in de mogelijkheden van zonnepanelen op het dak van uw bedrijf en het voordeel dat het uw onderneming kan opleveren.

Een paar voordelen:

  • Zonnepanelen geven een hoog rendementen van 10 tot 20% op uw investering.
  • Het vastgoed wordt meer waard.
  • Bedrijven kunnen gebruik maken van het Duurzaamheidsfonds van Amsterdam (1,5% rente) waardoor u niet zelf hoeft te investeren.

De gemeente Amsterdam heeft ambitieuze doelstellingen met betrekking tot de energietransitie. Om de stad leefbaar te houden voor toekomstige generaties wil de gemeente Amsterdam de CO2-uitstoot de komende tijd fors terugdringen. De uitrol van zonnepanelen op de daken van Amsterdam vermindert niet alleen de CO2-uitstoot doordat er minder gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen, het levert ook een financieel voordeel op. Bedrijventerreinen zoals het Cornelis Douwes bieden veel kansen voor het opwekken van duurzame elektriciteit door zonnepanelen. Daarom heeft de gemeente Amsterdam de ambitie om het verduurzamen van deze gebieden te versnellen. De gemeente levert hieraan een concrete bijdrage door de komende periode de voorbereidingskosten op zich te nemen voor de plaatsing van zonnepanelen. Kortom, een interessant moment voor u om te kiezen voor zonne-energie!

Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt u geïnformeerd over hoe uw bedrijf kan verduurzamen door het plaatsen van zonnepanelen en hoe de gemeente u kan helpen. In samenwerking met experts van Zoncoalitie en lokale ondernemerscoöperatie NDSM Energie wordt uitgelegd hoe ondernemers ondersteund en gefaciliteerd worden in het proces. Er wordt verteld over de zon- en energieadviezen met begeleidingstraject en de mogelijke financiële ondersteuning. Verder besteden we aandacht aan de plannen voor de transformatie van het Haven-Stad gebied.

Wanneer: Dinsdag 7 juli van 15:30 – 18:00
Waar: Fiction Factory, Back-Upstraat 1, Amsterdam (bij goed weer buiten)
Corona: In verband met de geldende regels rondom Corona verzoeken wij u zich aan te melden, zodat wij rekening kunnen houden met de inrichting.
Aanmelden: per e-mail aan l.wiersma@amsterdam.nl