Digitale informatiebijeenkomst Klaprozenbuurt

30 juni

Op dinsdag 30 juni 2020 organiseert de gemeente Amsterdam in samenwerking met VEBAN een digitale informatiebijeenkomst over ondernemen in de veranderende Klaprozenbuurt.

De gemeente Amsterdam heeft een plan gemaakt om het bedrijventerrein rondom de Metaalbewerkerweg, Slijperweg, Polijsterweg en Klimopweg te veranderen naar een gemengde stadsbuurt voor wonen, werken en voorzieningen. De gemeenteraad heeft in januari 2020 het besluit genomen om de buurt stapsgewijs te veranderen, met de vaststelling van de Investeringsnota Klaprozenbuurt.

U komt op deze bijeenkomst meer te weten over het stedenbouwkundig plan voor de Klaprozenbuurt, de beschikbare ruimte voor commerciële activiteiten, de positie van ondernemers in de gebiedsontwikkeling, de kansen voor herhuisvesting, de globale planning en eerste vervolgstappen.

Er is nog een lange weg te gaan in de verandering van de Klaprozenbuurt. Het uitgangspunt is dat er voor bedrijven ruimte komt op de begane grond onder de nieuwe woningen. De gemeente wil de bestaande bedrijven zo veel mogelijk de kans bieden op een plek in de nieuwe situatie.

Per perceel hangt de planning van de verandering af van de eigenaren en erfpachters. We realiseren ons dat deze onzekerheid lastig is voor u en willen u zo goed mogelijk informeren over wat we wel weten.

Praktische informatie
– De bijeenkomst is dinsdag 30 juni van 20.00 tot 21.30 uur.
– We houden de bijeenkomst via het videocommunicatiemiddel Zoom.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan Bas van Rossum, b.van.rossum@amsterdam.nl. U ontvangt dan tijdig informatie om de bijeenkomst bij te wonen. Hebt u vooraf al vragen? Stuur dan ook een mail naar Bas van Rossum.