Ledenraadpleging Herijking Investeringsbesluit Buiksloterham (HIB)

30 januari

Graag nodigen wij onze leden uit de Buiksloterham uit voor een ledenraadpleging over de herijking van het investeringsbesluit Buiksloterham (HIB).

Datum: donderdag 30 januari
Tijd: 16.00 tot 17.30 uur
Locatie: NRD aan de Asterweg

VEBAN maakt zich grote zorgen over de voorgenomen versnelde transformatie van de Buiksoterham. De oorspronkelijke plannen waarbij ruim 4.000 woningen zouden worden gebouwd zijn nog lang niet gerealiseerd en de gevolgen zijn nu al niet gering. VEBAN pleit er daarom met een inspraakreactie voor om voorafgaand aan dit besluit een actuele MER uit te voeren, de verhouding wonen/werken op 50/50 te houden, een verkeersstudie uit te voeren en ruimte te behouden voor parkeren en vergunningen.

Wij horen graag wat u als ondernemer in de Buiksloterham vindt van onze concept inspraakreactie. Deze bijeenkomst biedt ruimte om dit te bespreken. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen, dan kunt u ons ook mailen op belangenbehartiging@veban.nl.

Tot slot zijn ook uw buurondernemers (lid of geen lid van VEBAN) van harte welkom om aan te sluiten. Graag van tevoren aanmelden via info@veban.nl.

Documenten