Thema ‘Haven-Stad’, 19/4 Ondernemersplatform Cornelis Douwes

19 april

U I T N O D I G I N G
O N D E R N E M E R S P L A T F O R M  C O R N E L I S  D O U W E S

 

Beste ondernemers in Cornelis Douwes,

U bent van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst van Ondernemersplatform Cornelis Douwes op woensdag 19 april 2023 van 16:00 tot 18:00 uur. Deze middag staat in het teken van Haven-Stad. We krijgen die middag een presentatie over de ontwikkelingen omtrent Haven-Stad. Cornelis Douwes maakt deel uit van het plangebied. Het bedrijventerrein zou volgens de plannen moeten transformeren tot een gemengd gebied voor wonen en werken. We worden meegenomen in waar de ontwikkelingen nu staan, wat de plannen zijn en wat de planning is. Natuurlijk is er volop de gelegenheid om vragen te stellen en te bespreken wat de gevolgen zijn voor ondernemers in het gebied.

Komt u ook? Meld u zich dan uiterlijk 14 april aan via onderstaande aanmeldlink.

Datum: Woensdag 19 april 2023
Onderwerp: Ontwikkelingen omtrent Haven-Stad
Tijden: 16.00–18.00 uur
Locatie: Winclove Probiotics, Vlierweg 12, Amsterdam Noord
Aanmelden: Uiterlijk 14 april via deze aanmeldlink Cornelis Douwes.

Graag zien we u op woensdag 19 april!

Met een vriendelijke groet,

Edwin Klomp
Voorzitter Ondernemersplatform Cornelis Douwes

Wat is het Ondernemersplatform?
Het Ondernemersplatform is een initiatief van VEBAN, samen met de Gemeente Amsterdam, maar het is ván de ondernemers. Het nieuwe platform is de plek waar actuele en toekomstige stedelijke ontwikkelingen in het gebied worden besproken. Waar experts toelichtingen geven op plannen en waar ondernemers, VEBAN en de gemeente zowel informatie brengen als hun standpunten en zienswijzen met elkaar bespreken. Ieder vanuit zijn eigen rol. Dit om zo – meer dan eerder – samen met ondernemers tot uitvoerbare plannen voor het gebied te komen.