Algemene Ledenvergadering

25 november

We nodigen alle leden van harte uit voor onze Algemene Ledenvergadering op donderdag 25 november in de sfeervolle bar van Yotel. Na het officiele gedeelte is er een zittende borrel met hapjes en drankjes.

Informatie
Datum: donderdag 25 november 2021
ALV: 16.00 – 17.00 uur
Aansluitende borrel: 17.00 – 19.00 uur
Locatie: Yotel, Asterweg 33

Programma
Om 16.00 uur start de ALV. Het bestuur blikt terug op het afgelopen jaar en presenteert de begroting 2022. Kers op de taart is de voordracht van nieuw bestuurslid Maarten Pekelharing. Vanaf 17.00 uur start de zittende borrel en kunnen we tot 19.00 uur met elkaar netwerken en bijpraten.

Agenda_Najaarvergadering VEBAN
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen voorjaarsvergadering 2021 – link naar opname
4. Bestuurszaken – benoeming Maarten Pekelharing
5. Update evenementen
6. Update belangenbehartiging
7. Financieel –Begroting 2022 ALV
8. Rondvraag
9. Sluiting

CoronaCheck
Bij ontvangst op de locatie zal je worden gevraagd naar de QR-code in de CoronaCheck app.