LIVESTREAM: Bijeenkomst Erotisch Centrum op 29/3

29 maart

LIVESTREAM BIJEENKOMST VOOR BEWONERS & ONDERNEMERS
Stadsdeel Amsterdam Noord – Projectteam Erotisch Centrum

Bijeenkomst Erotisch Centrum
Datum:
Woensdag 29 maart
Tijden: 19:00 – 20:30 uur, inloop vanaf 18:30 uur
Locatie: ‘t Zonnehuis, Zonneplein 30, Amsterdam
Aanmelden: Aanmelding voor de ‘live’ bijeenkomst is gesloten. De bijeenkomst is alleen nog te volgen via een livestream op www.amsterdam.nl/erotischcentrum

Doel bijeenkomst
Deze bijeenkomst is bedoeld om u de mogelijkheid te geven in gesprek te gaan met burgemeester Halsema. Op 16 februari 2023 heeft het college drie voorkeurslocaties voor een Erotisch Centrum bekend gemaakt: De Groene Zoom en Europaboulevard bij de RAI in Zuid en Docklandsplot op de NDSM-werf Oost in Noord.

Tijdens de bijeenkomst geeft de burgemeester een toelichting op het Erotisch Centrum. Daarnaast is er ruimte voor het stellen van vragen aan de burgemeester en het uiten van uw zorgen of twijfels over de voorkeurslocatie in uw stadsdeel. Na deze bijeenkomst volgt het stadsdeeladviestraject en kunt u uw inbreng en zorgen ook delen met uw stadsdeel. Elk stadsdeel kent een eigen traject.

Stadsdeeladvies
Als u actief wilt meedenken over de voorkeurslocaties en/of uw zorgen of twijfels wilt meegeven aan het dagelijks bestuur en de stadsdeelcommissie, dan kan dit via het stadsdeeladviestraject.
Stadsdeel Noord is gevraagd om een advies uit te brengen aan het college over de voorkeurslocaties. Op 10 mei houdt de stadsdeelcommissie een inspraakavond op het stadsdeelkantoor. Meer informatie over het stadsdeeladvies vindt u op: www.amsterdam.nl/noord

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/erotischcentrum
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de bijeenkomst bij te wonen en u heeft wel vragen en/ of suggesties, dan kunt u uiteraard hierover contact met ons opnemen via erotischcentrum@amsterdam.nl of met uw stadsdeel.

Met vriendelijke groet,
Projectteam Erotisch Centrum