VEBAN Golfdag (datum onder voorbehoud)

17 mei

Meer informatie over deze bijeenkomst volgt.