Verbinding

19 februari 2018

Amsterdams Taalakkoord pakt taalachterstand aan

De gemeente Amsterdam investeert middels het beleidsprogramma Taal om te Leren in de taalvaardigheid in het Nederlands, zodat zoveel mogelijk inwoners op dit punt goed toegerust zijn om mee te doen in de Amsterdamse samenleving.

Goede taalvaardigheid is ook voor werknemers belangrijk. Het begrijpen van veiligheidsinstructies, het lezen van e-mails, het communiceren met collega’s, klanten of patiënten – over de hele linie van de arbeidsmarkt speelt taal een relevante rol. Lang niet alle bedrijven zijn zich ervan bewust dat laaggeletterdheid bij hen in het bedrijf voorkomt. Voor werkgevers loont het als hun medewerkers niet gehinderd worden door een taalachterstand, of het nu om laaggeletterden of anderstaligen gaat. De arbeidsproductiviteit wordt verhoogd, maar ook het klantcontact verbeterd. Taalverbetering op de werkvloer bevordert de doorstroom van werknemers en daarmee indirect ook de instroom van werkzoekenden. Dat is in ieders belang.

Via het taalakkoord gaat de gemeente Amsterdam samenwerken met werkgevers en brancheorganisaties om gezamenlijk de aandacht voor en de aanpak van laaggeletterdheid en taalbeheersing te intensiveren. Het akkoord is officieel ondertekend op 29 januari. In het verslag kunt u teruglezen over het verloop van de middag.

Tel mee met Taal
Met Tel mee met Taal geeft ook het kabinet een extra impuls aan het bestrijden van laaggeletterdheid en het voorkomen hiervan. Het actieprogramma is een initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS en diverse partners en loopt tot en met 2018. Als werkgever kunt u subsidie aanvragen om te investeren in de taalvaardigheid van uw medewerkers die dat echt hard nodig hebben. Alle informatie is te vinden via deze link.