Een nieuw bestuur voor VEBAN

03 februari

Gisteren kwamen de leden bij elkaar in de schitterende IJ-Zaal van de Tolhuistuin voor een extra ingelaste vergadering. Op de agenda stonden een aantal punten, waaronder het voorstellen van 6 kandidaat-bestuursleden.

Voorzitter Rob Post leidde de vergadering. Alvorens over te gaan tot benoeming, vroeg hij de kandidaten één voor één naar voren te komen om zich persoonlijk voor te stellen. De reacties van de vergadering waren enthousiast, bij stemming werd er unaniem voor benoeming gekozen. Dat betekent dat VEBAN een nieuw bestuur heeft!

Over het bestuur
Het kernbestuur bestaat uit voorzitter Rob Post, penningmeester Toni van het Hof (Rabobank) en secretaris Ingrid van der Oord (Bring at Work). Daarnaast zijn er vier leden aangesteld als algemeen bestuurslid. Dat zijn Anneriek Verhoef (Vi.a.Vi Office Management), Monica Ebbes (Drukkerij Prestess Print), Maaike Cohen (Corten De Geer Advocaten) en René Groot (DoubleTree by Hilton Amsterdam NDSM Wharf).

Het nieuwe bestuur gaat zich inzetten voor de drie pijlers van VEBAN en is voornemers om naast verbinding ook meer zichtbare uitvoering te gaan geven aan belangenbehartiging en het positief beïnvloeden van het ondernemersklimaat in Noord (economische ontwikkeling). Hoe ze dat gaan doen wordt de komende periode besproken tijdens periodieke bestuursvergaderingen en aan de leden teruggekoppeld op de voorjaarsvergadering in april.

Wie zijn de bestuursleden
Heeft u de vergadering gemist en bent u benieuwd naar het nieuwe bestuur van VEBAN? U kunt de bestuursleden met foto en profielschets vinden via deze link. Uiteraard kijken zij er naar uit om u persoonlijk te ontmoeten.

Heeft u vragen, ideeën of tips aan/voor onze nieuwe bestuursleden? Stuur dan een e-mail aan info@veban.nl.