Hogeschool Inholland’s Fieldlab ‘campus aan het IJ’ opent deuren voor ondernemers

04 oktober

In de metropool Amsterdam staat sinds 2018 de campus aan het IJ van Hogeschool Inholland. Een fieldlab voor vragen uit de echte wereld en gericht op de vraagstukken die leven in de Stad: vraagstukken waar we kleinschalige oplossingen voor ontwikkelen.

Het fieldlab is ontwikkeld vanuit Inholland. Fieldlabs waarin studenten leren in de praktijk passen goed bij hun visie op de toekomst van hun vak. Monique Heemskerk en Carin de Boer zijn beide de kwartiermakers van dit initiatief.

Praktijkgericht onderzoek, onderwijs en het werkveld in één lab
Op de campus aan het IJ combineren we onderzoek en onderwijs om vragen uit het werkveld op te pakken. Dit is voor hbo-scholen zoals Inholland erg belangrijk. Door deze onderdelen te integreren, leren studenten het meest. Studenten van alle opleidingen binnen Inholland doen mee aan dit initiatief. We proberen ook studenten van verschillende opleidingen te verbinden aan vragen waar meerdere invalshoeken gewenst zijn. Zo ontwikkelen studenten zich tot samenwerkende professionals. Professionals die met hun vakkennis tot oplossingen komen voor de vragen van de toekomst.

Amsterdam Noord biedt kansen
“Ons fieldlab staat in Amsterdam Noord, waar veel gebeurt. Steeds meer inwoners, ondernemers en toeristen vinden hun weg naar Noord. Dat zorgt voor diversiteit. Het ooit ondergeschoven deel van Amsterdam, is volop in beweging. Er zijn vele circulaire en inclusieve ontwikkelingen waar ons fieldlab een bijdrage aan kan leveren. We kunnen vragen beantwoorden op het terrein van de agrarische sector, voedsel,- en bio wetenschappen, de zakelijke sector, financiën en recht, creatieve vraagstukken, vraagstukken op het terrein van gezondheid, sport en welzijn, innovatieve vraagstukken en vraagstukken gericht op techniek, ontwerpen en informatica. We halen vragen op bij de inwoners en de organisaties en praten face-to-face met mensen uit het werkveld. Zo zorgen we echt voor verbinding en zijn we onderdeel van het lokale netwerk. En leren we studenten om praktijkonderzoek te doen.

We zetten de deuren graag open voor ondernemers uit Noord om samen te kijken hoe onze studenten en docenten, binnen het fieldlab in co creatie met de buurt, bij kunnen dragen aan vraagstukken die leven in Noord.

Wil je met ons in gesprek? We komen graag in contact: monique.heemskerk@inholland.nl of carin.deboer@inholland.nl