Rob Post: “op naar een corona-arme samenleving”

07 juni

“De economie lijkt weer op gang te komen, pagina 101 van Teletekst begint niet meer met CORONA-nieuws”, dat schreef ik ongeveer een jaar geleden in het voorwoord van een VEBAN-Nieuwsbrief. De coronacijfers gingen in de zomer van 2020 weer naar beneden, waarschijnlijk onder de invloed van het mooie weer. Hopelijk is de neergang van de coronacijfers dit jaar geen tijdelijke, gaat vanaf nu onze samenleving weer open en kunnen alle sectoren van de economie weer tot bloei komen. Kunnen alle ondernemers; retail, evenementen en horeca weer ondernemen zonder allerlei beperkingen.

Als VEBAN-bestuur willen we jullie als leden ook weer graag in levende lijve ontmoeten. Voor de zomer is daar gelegenheid voor als we, net als twee jaar geleden, weer gaan fietsen en golfen en wie weet zelfs wel gezamenlijk kunnen borrelen. We hebben in de gedeeltelijke lockdown niet stilgezeten. We hebben een mooie pubquiz ontwikkeld die we eigenlijk nog in juni digitaal hadden willen organiseren, maar die we gezien het mooie weer tot het najaar hebben uitgesteld. Samen met Winclove en anderen zijn we ook druk in de voorbereiding van de Open Bedrijvendag op 24 september.

De afgelopen tijd is ook benut om met stadsdeel Noord op één lijn te komen wat de toekomst van de beheergroepen betreft. Met Saskia Groenewoud zijn we het eens geworden dat er in de transformatiegebieden een ondernemersplatform komt, waar zowel beheer- als ontwikkelzaken besproken gaan worden. Waar aan de gemeente advies gegeven kan worden en waar gemeentelijke ambtenaren informatie kunnen geven over allerhande zaken die voor ondernemers van belang zijn. De voorzitters van de huidige beheergroepen zouden deze platforms kunnen voorzitten en als VEBAN willen we deze platforms benutten om de ondernemersbelangen in de verschillende transformatiegebieden nog beter en specifieker te dienen.

U hoop ik snel weer in persoon te treffen, misschien al bij de fietstocht begin juli. Mocht u daar niet zijn, wens ik u een fijne zomer die zowel in zakelijk als persoonlijk oogpunt een mooie opmars is naar een corona-arme samenleving.

Houd moed,

Rob Post