VEBAN gehoord door de ambtenaren van het Hamerkwartier

06 november

De gemeente hecht veel waarde aan de input van VEBAN en blijft graag in gesprek. Dat schrijft ze in antwoord op onze inspraakreactie met betrekking tot de plannen voor het Hamerkwartier.

Een jaar geleden presenteerde de gemeente ambitieuze plannen voor het Hamerkwartier: ‘Van bedrijventerrein naar een bruisende hoog stedelijke woon-werkbuurt.’ (bekijk de samenvatting van VEBAN via deze link) Met 6.700 nieuwe woningen is deze buurt aangewezen als versnellingslocatie voor woningbouw.

Hamerkwartier geen tweede Buiksloterham

In de inspraakreactie sprak VEBAN de vrees uit dat het Hamerkwartier met zo’n ambitieus woningbouwprogramma een tweede Buiksloterham zal worden en dit ten koste gaat van de bedrijvigheid. In de Buiksloterham zou werken ook een prominente plek krijgen maar uiteindelijk is er bij de uitvoering weinig ruimte voor bedrijven. Laden en lossen gaat niet samen met fietsende kinderen, waardoor bedrijven toch uit het gebied vertrekken.

De gemeente deelt deze zorgen niet, schrijft zij in haar nota van beantwoording (pagina 31). De meeste bedrijven vallen in milieucategorie 3.1 en zijn volgens de gemeente ‘inpasbaar’. De gemeente wil nadrukkelijk klassieke bedrijven behouden, naast de creatieve maakindustrie. Bijvoorbeeld bedrijven die op locatie kleinschalig fabriceren maar ook een kantoor en showroom hebben. ‘Het gebied ontleent haar karakter aan dit type bedrijven die ook goed mengbaar zijn met woningen’, zo schrijft de gemeente op pagina 19.

Naast woontorens wil de gemeente daarom inzetten op losse bedrijfsgebouwen, loodsen van 8 meter hoog met daktuinen. Dit geeft veel flexibiliteit aan bedrijven om hun onderneming vrij in te richten. De algemene regel voor het gebied is 2/3 wonen en 1/3 niet wonen met in de plint 50 procent wonen en 50 procent werken.

Er komt geen nieuw bestemmingsplan, maar grondeigenaren moeten voor hun nieuwbouwplannen een ‘uitgebreide omgevingsprocedure’ doorlopen. Zij krijgen in een vroeg stadium duidelijkheid over de ontwikkelingsmogelijkheden.

Torens van 60 meter aan het IJ staan voorlopig ingetekend op eind van Johan van Hasseltweg, de pontveerhaven, het Motorkanaal, de aanlanding van de Javabrug en in de knik van het Gedempt Hamerkanaal (pagina 22).

Ambitieus mobiliteitsplan

Om bedrijvigheid te behouden komt er ook een ‘ambitieus mobiliteitsplan’. Onderzocht wordt of bouwmaterialen en andere logistiek over het water kan worden aangeleverd. Een suggestie van onder andere de bij VEBAN aangesloten ondernemers. Mochten alle bouwplannen doorgaan, dan loopt het Hamerkwartier met slechts één ontsluitingsroute helemaal vast. En komen de files op de rotonde Meeuwenlaan/Johan van Hasseltweg weer terug.

In 2019 gaat de gemeente al aan de slag met deze rotonde en zal VEBAN daarbij betrekken. De gemeente denkt hierbij aan een stoplicht, omdat zo’n kruispunt meer verkeerscapaciteit aan kan dan de rotonde zoals hij er nu ligt. VEBAN heeft daar haar twijfels over.

Oostelijke ontsluiting van het Hamerkwartier

Een aanpassing van de rotonde en aanvoer van bouwmaterialen over het water is lang niet genoeg, als in de toekomst tienduizenden mensen per dag het gebied in en uit gaan forenzen. Een oostelijke ontsluiting is volgens VEBAN noodzakelijk, wil je het Hamerkwartier economisch gezond houden.

De gemeente heeft nu toegezegd te gaan onderzoeken hoe haalbaar het is om een oostelijke ontsluiting aan te leggen, inclusief een ambtelijke verkenning naar het tracé en een kosten/batenanalyse.

Ook wordt onderzocht welke buslijnen in de toekomst kunnen worden doorgetrokken, zodat het Hamerkwartier beter aansluit op het bestaande OV-netwerk.