Voor Noords HR-netwerk: verantwoordelijken HR/PZ gezocht

14 december

People&Purpose directeur Winclove Probiotics en VEBAN willen samen een Noords HR-netwerk opstarten

In Noord maken de mensen het verschil. Het zijn de mensen binnen onze bedrijven en organisaties die maken dat we succesvol zijn, onze klanten kunnen helpen en producten of diensten leveren waar we trots op kunnen zijn. In Noord weten we als geen ander hoe belangrijk het hebben van werk en het zelfstandig zorgen voor een bestaansminimum is voor het levensgeluk van inwoners en hun gezinnen.

Vandaar deze oproep. Samen kunnen we veel meer bereiken op het gebied van werk en werkgelegenheid dan ieder van ons apart. Voor zover mij bekend is er nog geen netwerk van HR managers/hoofden personeelszaken in Amsterdam Noord. VEBAN wil dit HR-netwerk graag samen opstarten.

Doel Noords HR-netwerk:

Operationeel
– Vacatures delen en kandidaten
– Werkervaringsplekken creëren/delen
– Reïntegratie plekken bij elkaars organisaties
– Etc.

Tactisch /Strategisch
– Hoe vergroten we actief de inclusiviteit van de werkgelegenheid in Noord
– Kennisdeling over onderwerpen als
* Schuldenproblematiek op het werk,
* Begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
* Taal en werk
* Etc.

Heb je interesse?
Neem contact op met Nicole Tollenaar, M. 06-55852903, n.tollenaar@winclove.nl
of met Ingrid van Oord, M. 06-20498077, Ingridvanderoord@bringatwork.nl


Nicole Tollenaar                                                Ingrid van der Oord