Vooruitblik dossiers 2019

11 januari

Toerisme in Noord, daar gaat VEBAN zich het komende jaar onder andere mee bezig houden. Wat vinden ondernemers uit Noord dat er beter kan? Waar liggen er kansen? Welke valkuilen zijn er? Waar zou het stadsbestuur op moeten letten bij de plannen rondom toerisme en de spreiding van bezoekers in Amsterdam? Vragen die VEBAN aan ondernemers uit de sector zal voorleggen.

VEBAN is dan ook zeer verheugd om hiervoor te gaan samenwerken met TOP, het Toeristisch Ondernemersplatform Amsterdam-Noord. Dit platform, dat zich al meer dan tien jaar bezighoudt met toerisme in Noord, heeft veel kennis in huis. VEBAN en TOP ontwikkelen komende maanden samen een visie met duidelijke standpunten. Voortaan zal ook toerisme als prioriteit gelden bij de belangenbehartiging richting het stadhuis.

Buikslotermeerplein 
Ook zal VEBAN zich komend jaar meer gaan verdiepen in de problemen die er zijn rondom het Buikslotermeerplein. De gemeente Amsterdam moet zich actiever gaan bemoeien met de ontwikkeling van het winkelcentrum en het leegstaande gebied rondom het metrostation Noord. VEBAN roept dan ook het stadsdeelbestuur en het college van burgemeester en wethouders op om met innovatieve plannen te komen, desnoods tijdelijk, om het gebied aantrekkelijk te maken voor zowel bewoners als bezoekers. Ook hiervoor gaat VEBAN de komende tijd in gesprek met de ondernemers in en rondom het winkelcentrum.

Transformatie bedrijventerreinen
Tot slot blijft VEBAN de besluitvorming over Haven-Stad, Cornelis Douwes,  Buiksloterham en het Hamerkwartier nauwlettend volgen. Wij zullen de leden op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in heel Amsterdam-Noord en waar mogelijk beïnvloeden.