Veban / Lidmaatschap / Inschrijven

Inschrijven

Het lidmaatschap van VEBAN is bedrijfsmatig en kan alleen worden aangegaan door bij de KvK geregistreerde organisaties, met economische activiteit in Amsterdam-Noord. Of in geval van aantoonbare binding met/betrokkenheid bij ons werkgebied. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van een kalenderjaar en behoudens opzegging, steeds stilzwijgend voor de periode van een jaar verlengd.

  1. Bedrijfsgegevens


  Postadres gelijk aan vestigingsadres
  2. Gegevens contactpersoon


  De contactpersoon zal voor VEBAN en het netwerk het eerste aanspreekpunt zijn en uitnodigingen voor events en nieuwsbrieven ontvangen.

  3. Type lidmaatschap

  Wat is het totaal aantal werkzame personen bij uw bedrijf?

  Het aantal werkzame personen is bepalend voor uw lidmaatschapsbijdrage

  Type / cat.

  Aantal werkzame personen*

  € (Ex. BTW)

  Uw situatie

  A

  1-2

  € 275,-

  a

  B

  3-4

  € 395,-

  b

  C

  5-24

  € 550,-

  c

  D

  25-49

  € 800,-

  d

  E

  50-124

  € 1240,-

  e

  F

  125-249

  € 2170,-

  f

  G

  250 en meer

  € 3650,-

  g

  4. Akkoord geven

  a

  Mijn bedrijfsgegevens (uitsluitend punt 1) mogen op de website gepubliceerd worden

  b

  Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van VEBAN.

  c

  Ik ga akkoord met de statuten van VEBAN.

  d

  Ik ga een lidmaatschap aan waarvoor per kalenderjaar een contributiebijdrage wordt betaald en dat behoudens opzegging stilzwijgend wordt verlengd.