Lidmaatschap

 
Veban / Lidmaatschap

Over het lidmaatschap

VEBAN heeft op dit moment bijna 350 leden en blijft groeien. Een groot ledenbestand zorgt voor een uitgebreid netwerk en een sterke positie bij belangenbehartiging. Samen kunnen we daarnaast een bijdrage leven aan de diverse ontwikkelingen van Amsterdam Noord.

Wij zijn er voor alle bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de dynamiek van groeiend Amsterdam Noord. Als lid krijgt u toegang tot het netwerk, wordt u vindbaar voor het bedrijfsleven en worden uw collectieve belangen als ondernemer behartigd bij de lokale overheid.

Redenen om lid te worden

  • Een groot netwerk – VEBAN heeft een actief netwerk met 350 leden. De events zijn laagdrempelig, gezellig en informeel.
  • Collectief – VEBAN is een sterk collectief. Samen staan we sterk en kunnen we de stem van de ondernemer vertegenwoordigen.
  • Goed geïnformeerd – VEBAN is op de hoogte en
    actueel betrokken. Zij informeert haar leden over wat er speelt in Noord.
  • Invloed – VEBAN heeft invloed in de politiek en maakt een vuist voor haar leden richting de centrale stad.

Word ook lid van VEBAN

Tarieven

Een lidmaatschap van VEBAN is bedrijfsmatig en loopt per kalenderjaar. Ieder lid betaalt jaarlijks een contributiebijdrage, gebaseerd op de bedrijfsomvang aan de hand van het aantal werkzame personen.

Type / cat. Aantal werkzame personen* € (Ex. BTW)
A 1-2 € 275,-
B 3-4 € 395,-
C 5-24 € 550,-
D 25-49 € 800,-
E 50-124 € 1240,-
F 125-249 € 2170,-
G 250 en meer € 3650,-

Lees hier meer over:

Fiscaal aftrekbaar

Een lidmaatschap van een ondernemersvereniging zoals VEBAN wordt door de belastingdienst gezien als bedrijfskosten (representatiekosten) en is dus volledig fiscaal aftrekbaar.

Lidmaatschap scholen, verenigingen en stichtingen

Voor scholen, verenigingen en niet-commerciële stichtingen hanteren wij bijzondere tarieven. U kunt in dit geval contact opnemen met ons via een e-mail aan info@veban.nl.