Lidmaatschap

VEBAN heeft op dit moment bijna 400 leden en blijft groeien. Een groot ledenbestand zorgt voor een uitgebreid netwerk en een sterke positie bij belangenbehartiging. Samen kunnen we daarnaast een bijdrage leven aan de diverse ontwikkelingen van Amsterdam Noord.

lidmaatschap
Contributie
Inschrijven
Statuten en voorwaarden
Leden voor Leden