Lidmaatschap

Veban / Lidmaatschap

Over het lidmaatschap

VEBAN heeft op dit moment 300+ leden en blijft groeien. Een groot ledenbestand zorgt voor een uitgebreid netwerk en een sterke positie bij belangenbehartiging. Samen kunnen we daarnaast een bijdrage leven aan de diverse ontwikkelingen van Amsterdam Noord.

Wij zijn er voor alle bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de dynamiek van groeiend Amsterdam Noord. Als lid krijgt u toegang tot het netwerk, wordt u vindbaar voor het bedrijfsleven en worden uw collectieve belangen als ondernemer behartigd bij de lokale overheid.

Redenen om lid te worden

 • Een groot netwerk – VEBAN heeft een actief netwerk met 300+ leden. De events zijn laagdrempelig, gezellig en informeel.
 • Collectief – VEBAN is een sterk collectief. Samen staan we sterk en kunnen we de stem van de ondernemer vertegenwoordigen.
 • Goed geïnformeerd – VEBAN is op de hoogte en
  actueel betrokken. Zij informeert haar leden over wat er speelt in Noord.
 • Invloed – VEBAN heeft invloed in de politiek en maakt een vuist voor haar leden richting de centrale stad.

Word ook lid van VEBAN

Tarieven

Een lidmaatschap van VEBAN is bedrijfsmatig en loopt per kalenderjaar. Ieder lid betaalt jaarlijks een contributiebijdrage, gebaseerd op de bedrijfsomvang aan de hand van het aantal werkzame personen. Prijzen per 1 januari 2023.

Type / cat. Aantal werkzame personen* € (Ex. BTW)
A 1-2 € 303,45
B 3-4 € 435,75
C 5-24 € 606,90
D 25-49 € 882,-
E 50-124 € 1.367,10
F 125-249 € 2.392,95
G 250 en meer € 4.024,65

Lees hier meer over:

Fiscaal aftrekbaar

Een lidmaatschap van een ondernemersvereniging zoals VEBAN wordt door de belastingdienst gezien als bedrijfskosten (representatiekosten) en is dus volledig fiscaal aftrekbaar.

Lidmaatschap verenigingen en stichtingen, prijzen per 1 januari 2023.

Voor winkeliers-, sport- en andere verenigingen hanteren wij een vast tarief van €577,50, excl. BTW per jaar. Het lidmaatschap wordt in dat geval vertegenwoordigd door 1 of 2 vaste contactpersonen vanuit de vereniging of het bestuur.

Winkeliers in Amsterdam-Noord kunnen individueel ook lid worden van VEBAN. Ze vallen dan binnen de reguliere voorwaarden en tarieven en genieten op directe wijze de voordelen van het lidmaatschap.

Voor stichtingen die volledig door vrijwilligers worden gerund (zonder betaalde medewerkers) hanteren wij het bijzondere tarief van €303,45,- excl. BTW per jaar.

Stichtingen met 1 of meer betaalde medewerkers kunnen lid worden tegen de reguliere voorwaarden en tarieven, waarbij alleen het aantal betaalde krachten wordt meegeteld om de categorie te bepalen.

Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via een e-mail aan info@veban.nl.

Algemene Voorwaarden

 Lidmaatschap

 • VEBAN is een vereniging en bij het aangaan van een lidmaatschap, gaat u akkoord met onze statuten
 • Het lidmaatschap van VEBAN is bedrijfsmatig en kan alleen worden aangegaan door bij de KvK geregistreerde organisaties, met economische activiteit in Amsterdam-Noord. Of in geval van aantoonbare binding met/betrokkenheid bij ons werkgebied.

Verlengen en opzeggen

 • Het lidmaatschap van VEBAN wordt aangegaan voor de periode van een kalenderjaar en behoudens opzegging, steeds stilzwijgend voor de periode van een jaar verlengd.
 • Opzeggingen gaan in per 1 januari van het volgend kalenderjaar, indien zij de vereniging minimaal een maand voor het verstrijken van het huidig kalenderjaar bekend zijn (vóór 1 december).

Contributie

 • De jaarlijkse contributie bijdrage wordt bepaald op basis van het totaal aantal werkzame personen bij uw organisatie.
 • U ontvangt jaarlijks een contributiefactuur. Op de algemene ledenvergadering van 21 november 2019 is het incassobeleid opnieuw vastgesteld.
 • Aan nieuwe leden wordt tot en met de maand mei 100% van het reguliere contributiebedrag in rekening gebracht, de overige maanden (juni t/m december) wordt er een korting berekend naar rato.
 • Bij krimp van uw organisatie kan de contributie categorie voor het opvolgende jaar worden gewijzigd, indien de vereniging minimaal een maand voor het verstrijken van het huidig kalenderjaar bekend (vóór 1 december).
 • Bij groei van uw organisatie stellen wij kennisgeving voor aanpassing in de contributie categorie zeer op prijs. VEBAN behoudt zich het recht voor om uw contributie categorie aan te passen bij groei, indien deze aantoonbaar is uit een betrouwbare bron (zoals uw eigen website of KvK gegevens).

Voorwaarden bij beëindiging door VEBAN

 • Bij het aangaan van het lidmaatschap verklaart u op het formulier en het aantal werkzame personen naar waarheid te hebben ingevuld. VEBAN behoudt zich het recht om u als lid te royeren indien de informatie niet juist blijkt. U heeft dan geen recht op restitutie van reeds betaalde contributies.
 • Bij uitblijvende betaling behoudt VEBAN zich het recht om u als lid te royeren. In dat geval blijft u de vereniging nog steeds de contributie van het betreffende kalenderjaar schuldig.