Thema’s

Veban / Thema’s

VEBAN behartigt de belangen van alle ondernemers in Noord

De economie van Amsterdam groeit, met Noord voorop.  Over een paar jaar behoort Noord tot het centrum van Amsterdam. Deze transformatie juichen we toe.

 

Maar Noord moet bereikbaar blijven voor ondernemers en bewoners als er tienduizenden woningen bijkomen. Laat Noord organisch groeien en houd daarbij ruimte over om te kunnen ondernemen. Dat is goed voor de lokale economie.

 

Deze belangen behartigt VEBAN in haar nauwe contacten met ambtenaren en politici op het stadhuis, net als in haar netwerk van journalisten, ontwikkelaars en andere belanghebbenden daarbuiten.

Actuele thema’s

Speerpunten

 • Zet Noord op de agenda bij de centrale stad
 • Houd Noord bereikbaar voor ondernemers en bewoners
 • Faciliteer de ontwikkeling van de ZaanIJ-Oevers
 • Bied een alternatief voor bedrijfen die moeten verhuizen

Download hier onze economische visie

Recente brieven, inspraakreacties en zienswijzen VEBAN

 • Juni 2020, Brief aan gemeenteraad over nota van beantwoording Milieuzone Amsterdam 2020: download hier
 • Mei 2020, Zienswijze VEBAN op Ruimtelijk Toetsingskader Noorder IJ-plas: download hier
 • April 2020, Zienswijze VEBAN op tijdelijke invulling Buikslotermeerplein: download hier
 • April 2020, Open brief GBA over kaalslag Amsterdams bedrijfsleven: bekijk hier
 • Maart 2020, Oproep GBA aan verhuurders om oplossing huurbetalingen: download hier
 • Februari 2020, Zienswijze aanscherping en uitbreiding milieuzone Amsterdam 2020: download hier
 • Februari 2020, Inspraakreactie Herijking Investeringsnota Buiksloterham: download hier

Bedrijfsgroei door online marketing?

Gesponsord bericht

Door op een creatieve manier om te gaan met je online marketing kun je nieuwe klanten binnenhalen en snel groeien. Whello helpt graag om jouw ambitieuze doelen te bereiken.

Meer informatie