Ondernemersplatforms

Veban / Ondernemersplatforms

Ondernemersplatforms Amsterdam-Noord

De Vereniging van Bedrijven in Amsterdam-Noord (VEBAN) heeft samen met de gemeente Amsterdam het initiatief genomen voor Ondernemersplatforms die in alle zogenaamde transitiegebieden worden opgericht. Op deze platforms informeren gemeente, individuele ondernemers en ondernemersorganisaties elkaar over ontwikkelingen, zienswijzen en standpunten. Het is de plek om met elkaar het gesprek te voeren, kansen te creëren en om met oplossingen te komen voor een goed ondernemersklimaat nu en in de toekomst.

Noordse bedrijventerreinen in ontwikkeling
Op de Noordse bedrijventerreinen wordt nu en in de toekomst flink gebouwd. De industriegebieden langs het IJ worden gemengde woon-werkgebieden.

Spannende transitie
Waar tot nu toe ongestoord gewerkt en geproduceerd kon worden, moeten ondernemers en bewoners straks de (openbare) ruimte delen. Hopelijk brengt de nieuwe situatie ook kansen voor ondernemers met zich mee. Dat er uitdagingen zijn, staat buiten kijf.  Zowel in de transitie als in de nieuwe situatie zullen verschillende belangen met elkaar botsen. Het is zaak dat we daar op een slimme en verstandige manier oplossingen voor vinden. Samen met de gemeente en met huidige en toekomstige ondernemers uit het gebied.

Informatie, gesprek en actie
VEBAN en de gemeente Amsterdam hebben daarom het initiatief genomen om Ondernemersplatforms op te richten voor elk bedrijventerrein in Amsterdam-Noord dat in transitie is naar een gemengd woon-werkgebied. De platforms zijn er voor en door de ondernemers in Noord, met als streven dat ze een goede afspiegeling worden van de bedrijvigheid in ieder gebied.

Ondernemersplatforms:

  • NDSM: actief
  • Buiksloterham: actief
  • Cornelis Douwes: actief
  • Hamerkwartier: actief
  • Klaprozenbuurt: wordt nog opgericht
  • Gembo-terrein: op een later moment

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven en de uitnodigingen voor de bijeenkomsten direct in uw mailbox ontvangen?
Stuurt u dan een mail naar: ondernemersplatforms@outlook.com en vermeldt u uw naam, de naam van uw bedrijf of organisatie en van welk Ondernemersplatform u op de hoogte wilt worden gehouden.

Even voorstellen:
Tamara Mol, officeondersteuning Ondernemersplatforms
Zij gaat de Ondernemersplatforms secretarieel en communicatief ondersteunen.

Inplannen agenda-overleggen
Tamara neemt binnenkort contact op met de voorzitters, gebiedsmakelaars en VEBAN-contactpersonen om een agenda-overleg voor elk Ondernemersplatform in te plannen. Tijdens het agenda-overleg bespreken we graag de planning en de inhoudelijke agendering van de volgende bijeenkomsten van de Ondernemersplatforms.

Tamara is bereikbaar via:
info@toos-officeondersteuning.nl
ondernemersplatforms@outlook.com
Telefoon: 06 51 48 92 73

Contactpersonen Ondernemersplatforms