Verbindingen over het IJ

Goede bereikbaarheid is belangrijk voor ondernemers en bedrijven in Amsterdam-Noord. VEBAN blijft aandringen bij de Gemeente Amsterdam om werk te maken van betere verbindingen tussen de IJ-oevers.

Er wordt sinds decennia over gesproken: een brug over het IJ. Maar hij ligt er nog niet. Nog lang niet. VEBAN vindt dat uitstel niet langer verantwoord is: Noord is het snelst groeiende stadsdeel. Sinds 2020 heeft Amsterdam-Noord meer dan 100.000 inwoners en dat aantal blijft de komende jaren fors groeien. Dat vraagt om goede verbindingen over het IJ. Die verbindingen zijn van groot belang voor het Noordse bedrijfsleven: om bereikbaar te zijn voor bezoekers, klanten en medewerkers.

Sprong over het IJ

In juni 2020 bracht commissie D’Hooghe advies uit: niet één brug is nodig, maar twee. Én een fiets- en voetgangserspassage onder het IJ door. Het college omarmde dat advies.

College wil springen

Het Amsterdamse college werkte het advies van de commissie D’Hooghe  uit in een Nota van Uitgangspunten: een plan dat het college wil uitvoeren. Daarin staan niet alleen twee bruggen en een fiets- en voetgangerspassage, maar ook een kabelbaan die het noordelijke en zuidelijke deel van de toekomstige Haven-stad moet verbinden.

VEBAN zegt: als je wil springen, moet je de sprong wel wagen

VEBAN is blij dat er nu een concreet voornemen van de gemeente ligt om de IJoevers met elkaar te verbinden. Tegelijk is de uitgebreidheid van het plan zorgelijk: als je een brug wil, moet je een brug bouwen. En niet een plan maken voor vier verbindingen die voor de aanleg ervan onderling van elkaar afhankelijk zijn. Dan heb je een plan voor uitstel geschreven. Bovendien ligt er nog geen planning en ook over financiering rept het college niet. Het grootste deel van de plannen moet nog onderzocht worden.

VEBAN roept het college op vaart te maken met de oeververbindingen. De ontwikkelingen van Noord en van de rest van de stad vragen erom: voor bezoekers en bewoners, bedrijven en werknemers. Zonder verbinding missen we de aansluiting.

VEBAN volgt de ontwikkelingen op de voet en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan politiek en bestuur. Hier kunt u nalezen welke standpunten VEBAN inneemt over dit onderwerp.

Officiële documenten Sprong over het IJ

LINK Gemeentelijke nota Sprong over het IJ

DOCUMENT Zienswijze VEBAN NvU Sprong over het IJ