Terugblik Rondetafelgesprekken voorjaar met VEBAN-leden

In het voorjaar heeft het bestuur van VEBAN drie rondetafelgesprekken georganiseerd om met leden en vrienden van VEBAN te spreken over de vereniging, haar doelen en haar toekomst.

De centrale vragen van de avond waren: Wie zijn we? Wat willen we doen en
waar willen we met VEBAN naartoe?

Het bestuur kijkt terug op drie interessante en gezellige avonden. De gesprekken leverden inzichten op waar het bestuur concreet gevolg aan wil geven. Die voorstellen zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 april 2023 aan de leden voorgelegd.

Klik op onderstaande link voor het verslag van de Rondetafelgesprekken:
Verslag rondetafelgesprekken VEBAN vj ’23