Algemene ledenvergadering

Najaarsvergadering

Veban / Algemene ledenvergadering

Agenda en stukken

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen notulen Voorjaarsvergadering (bijlage 1)
4. Bestuurszaken (bijlage 2)
5. Update Belangenbehartiging
6. Forecast 2019 en Begroting 2020 (bijlage 3)
8. Vooruitblik Events 2020
9. Rondvraag
10. Sluiting

Bijlage 1: Concept verslag ALV 18 april 2019
Bijlage 2: Bestuurszaken
Bijlage 3: Forecast 2019 en Begroting 2020

Event-informatie
Datum: donderdag 21 november 2019
Tijd: 16.00 tot 19.00 uur (inloop vergadering vanaf 15.30)
Locatie: IJver

Deze bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door: