Algemene ledenvergadering

Voorjaarsvergadering

Veban / Algemene ledenvergadering

Agenda en stukken

1. Opening
2. Verenigingszaken, t.w.

Vaststellen notulen vorige vergadering (bijlage 1)
Vaststellen Jaarverslag 2020 (bijlage 2)
Afscheid Maaike Cohen
Herbenoeming Anneriek Verhoef

3. Jaarrekening 2020 (bijlage 3)
4. Omgevingsvisie Amsterdam 2050
5. Open Bedrijvendag
6. Vragen aan bestuursleden
7. Besluitvorming
8. Rondvraag
9. Sluiting

Bijlage 1: Concept verslag najaarsvergadering
Klik hier om de vergadering in zijn geheel terug te kijken via YouTube

Bijlage 2: Jaarverslag 2020

Bijlage 3: Jaarrekening 2020

Event-informatie
Datum: maandag 19 april 2021
Tijd: 16.00 – 17.00 uur
Locatie: virtueel via een livestream

Livestream

Chatten
Wij ontvangen graag tijdens de vergadering uw vragen en opmerkingen! Rechts naast de video kunt u uw naam invoeren om te chatten met de studio.

Presentie
Om, net zoals bij een reguliere ledenvergadering, te weten welke leden er hebben deelgenomen, vragen wij u om aan het begin van de vergadering via de chat te laten weten dat u er bent en meekijkt.